Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Henkel pobił poziom 20 mld euro przychodów

20.03.2018

W 2017 r. po raz pierwszy w swojej historii niemiecka firma chemiczna Henkel osiągnęła przychody przekraczające 20 mld euro.

Miniony rok Henkel skończył sprzedażą na poziomie 20,029 mld euro, co było wynikiem o 7% lepszym niż w roku wcześniejszym. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 5,9% wzrostu przychodów. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 3,1%. Wynik finansowy ukształtował się na poziomie -51 mln euro, w porównaniu z -33 mln euro za rok obrotowy 2016 r. Skorygowany zysk netto za rok obrotowy po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 9,1%, do 2,534 mld euro.

- Pomimo trudnych i zmiennych warunków rynkowych, po raz kolejny odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży i zysku oraz zrealizowaliśmy cele finansowe wyznaczone na dany rok. Koncentrowaliśmy się na realizacji priorytetów strategicznych i osiągnęliśmy istotny postęp w ramach wielu kluczowych przedsięwzięć. W ciągu roku dokonaliśmy również kilku atrakcyjnych przejęć, które przyczynią się do wzbogacenia i dalszego wzmocnienia naszej oferty - powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu spółki Henkel.

W 2018 r. firma przewiduje organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 2-4%, z uwzględnieniem wszystkich sektorów biznesowych. Spodziewana jest poprawa skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) do poziomu powyżej 17,5%, przy udziale wszystkich trzech sektorów biznesowych.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 5%. Nominalnie sprzedaż wzrosła o 4,8%, do 9,387 mld euro. Sektor Beauty Care (kosmetyki) wykazał wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,8%, do kwoty 3,868 mld euro. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 2%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 14,8%, do poziomu 6,651 mld euro.

Po raz kolejny to rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się do wzrostu wyników Henkla w ujęciu organicznym, wykazując zwyżkę rzędu 5,3%. Na rynkach rozwiniętych dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym sięgnęła 1,5%.

W Europie Zachodniej dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym była minimalnie dodatnia. W Europie Wschodniej wzrosła o 6%. Region Afryki i Bliskiego Wschodu odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,7%. W Ameryce Północnej było to 3%, w Ameryce Łacińskiej 4,4%, a w regionie Azji i Pacyfiku 5,9%.

Wyświetlono: 2129

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej