Wiadomości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Henkel obiecuje bardziej zrównoważone opakowania

21.01.2019

Firma Henkel poinformowała o tym, że będzie wzmacniać swoje wysiłki na rzecz wykorzystywania zrównoważonych opakowań.

Firma przekazała do wiadomości, że do 2025 roku, 100% jej opakowań ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub do kompostowania. W tym samym czasie 35% opakowań produktów konsumenckich oferowanych na europejskim rynku ma zawierać tworzywa z recyklingu (z wyjątkiem środków klejących, w przypadku których osad może uniemożliwić recykling).

- Promując i wspierając wdrażanie zasad gospodarowania w obiegu zamkniętym, Henkel działa wielokierunkowo. Nasza firma angażuje się w szereg międzysektorowych inicjatyw, aby stymulować innowacje w zakresie rozwoju opakowań i znajdować skuteczne rozwiązania, które można wdrożyć na szeroką skalę. Firma jest członkiem New Plastics Economy, inicjatywy kierowanej przez fundację Ellen MacArthur Foundation, która zrzesza kluczowych interesariuszy wokół problemu przyszłości tworzyw sztucznych. Celem NPEC jest jak najszersze spopularyzowanie gospodarowania tworzywami sztucznymi w systemie obiegu zamkniętego. Opracowując bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań, Henkel ściśle współpracuje z partnerami wzdłuż całego łańcucha wartości. Oprócz wprowadzania swoich własnych innowacyjnych rozwiązań, Henkel zainwestował ostatnio 5 milionów funtów brytyjskich w fundusz zaangażowania społecznego Circularity Capital, aby dalej promować gospodarkę o obiegu zamkniętym – poinformował koncern w komunikacie. 

Henkel wspiera również organizacje oraz inicjatywy, które przyczyniają się do postępu w zakresie poprawy infrastruktury recyklingu, umożliwiając realizowanie postulatów gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2017 r. ważnym partnerem strategicznym Henkla jest Plastic Bank. Przedsiębiorstwo społeczne oferuje zarówno rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego związanego z nagromadzeniem się odpadów z tworzyw sztucznych, jak również pomaga sprostać wyzwaniom społecznym, związanym z ubóstwem i brakiem możliwości zatrudnienia. Lokalna społeczność zbiera tworzywowe odpady i wymienia je na pieniądze, towary lub usługi. Henkel natomiast z powodzeniem stosuje ten tzw. Social Plastic przy produkcji wybranych opakowań własnych produktów.

- Zrównoważony postęp w branży opakowań będzie możliwy tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy rynku – wzdłuż całego łańcucha wartości opakowań - będą ze sobą współpracować. Dlatego właśnie Henkel wdraża inicjatywy edukacyjne promujące odpowiedzialną konsumpcję i ograniczanie wykorzystania zasobów wśród swoich klientów i konsumentów, by wraz z nimi stworzyć efektywny system gospodarowania tworzywami sztucznymi w obiegu zamkniętym. Firma postawiła sobie za cel dotarcie z informacjami na temat recyklingu do ponad 1 miliarda konsumentów – stwierdzili przedstawiciele koncernu.

Wyświetlono: 1410

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej