Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Henkel: dynamika sprzedaży większa w chemii budowlanej niż w kosmetykach i detergentach

17.08.2018
Henkel: dynamika sprzedaży większa w chemii budowlanej niż w kosmetykach i detergentach

Wartość sprzedaży zrealizowanej przez niemiecki koncern Henkel w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 9,978 mld euro, co jest wynikiem o 2,3% lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 0,3% z 1,763 mld euro do 1,768 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 17,4% do 17,7%.

W pierwszym półroczu 2018 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął wzrost przychodów sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 5%. Na sprzedaż w segmentach dóbr konsumpcyjnych niekorzystny wpływ wywarły zakłócenia w dostawach, które wystąpiły w regionie Ameryki Północnej. Sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,1%.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na koniec pierwszego półrocza 2018 r. wyniosła -3,597 mld euro (na koniec 2017 r. było to -3,225 mln euro).

- Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym miał miejsce we wszystkich regionach geograficznych i był bardzo silny na rynkach wschodzących oraz dobry na rynkach rozwiniętych. Segmenty dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej powróciły na ścieżkę wzrostu, a poziom usług ustabilizował się na zwykle obserwowanym poziomie. Podobnie jak w poprzednim kwartale, również w drugim kwartale bieżącego roku mieliśmy do czynienia z bardzo niekorzystnymi zmianami kursów walut i rosnącymi cenami materiałów. Różnice kursowe spowodowały obniżenie przychodów ze sprzedaży o 6,1%, czyli ok. 310 mln euro. Niekorzystne zmiany kursów walut miały również przełożenie na poziom zysku operacyjnego oraz zysku na akcję – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkla.

Spółka dokonała również aktualizacji prognozy wyników na rok obrotowy 2018. Podtrzymuje swoje oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2−4%. W sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel spodziewa się obecnie organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 4-5%, zamiast przewidywanego poprzednio poziomu 2-4%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) przewidywany wzrost to nadal 2-4%. Oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym zostały podtrzymane na poziomie maksymalnie 2%.

Wyświetlono: 2157

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej