Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Henkel: 2018 r. niemal taki sam, jak rok 2017

06.03.2019

Niemiecka firma Henkel ogłosiła wyniki finansowe za 2018 r. Przychody nieznacznie spadły, zaś zysk z działalności operacyjnej minimalnie wzrósł.

- W 2018 r. Henkel ponownie wygenerował rentowny wzrost. Możemy się pochwalić dobrymi wynikami w zakresie wzrostu w ujęciu organicznym oraz rekordowymi poziomami wyniku finansowego i rentowności. Znacznie zwiększyliśmy również wolne przepływy pieniężne. Odczuliśmy jednak silnie negatywne skutki niekorzystnych różnic kursowych i rosnących bezpośrednich kosztów surowców i materiałów. Dobre ogólne wyniki działalności po raz kolejny zostały osiągnięte dzięki naszym markom i technologiom, które zajmują wiodące pozycje rynkowe w swoich kategoriach. Rentowny wzrost, który osiągnęliśmy, dopełniły przychody z przejęć. Utrzymaliśmy rygorystyczną dyscyplinę kosztową i stale poprawialiśmy efektywność działania. Zrobiliśmy znaczący krok naprzód na drodze do realizacji naszych priorytetów strategicznych na 2020 r. i na późniejsze lata. Z powodzeniem wdrożyliśmy kluczowe inicjatywy strategiczne i w dalszym ciągu poprawialiśmy naszą konkurencyjność. Aby zapewnić dodatkowe możliwości wzrostu, głównie w segmentach dóbr konsumpcyjnych, oraz przyspieszyć cyfrową transformację firmy, ogłosiliśmy w styczniu, że począwszy od 2019 r., będziemy zwiększać inwestycje o około 300 mln euro rocznie – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel.

W 2018 r. przychody Henkla ze sprzedaży obniżyły się o 0,6%, do kwoty 19,899 mld euro. Z kolei zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 1%, do 3,496 mld euro.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował wysoki organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 4%. Sprzedaż sektora Beauty Care (kosmetyki) była niższa o 0,7%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży o 1,9%.

Po raz kolejny na rynkach wschodzących Henkel odnotował wysoki organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,3%. Natomiast na rynkach rozwiniętych dynamika sprzedaży była lekko ujemna na poziomie -0,4%. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym nastąpił we wszystkich regionach geograficznych, z wyjątkiem Ameryki Północnej.

W Europie Zachodniej odnotowano dynamikę sprzedaży na poziomie 0,3%, W Europie Wschodniej sprzedaż wzrosła o 7,6%. Region Afryki i Bliskiego Wschodu odnotował wzrost sprzedaży o 11,3%. Natomiast w Ameryce Północnej sprzedaż była o 1% niższa niż w roku 2017, co było efektem problemów z dostawami w sektorze dóbr konsumpcyjnych. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż wzrosła o 9,3%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 0,9%.

Wyświetlono: 319

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej