Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Grupa Selena: szeroki zakres prac B+R

04.07.2019

Grupa Selena poinformowała o prowadzonych przez siebie pracach badawczo – rozwojowych w obszarze chemii budowlanej.

Działalność badawczo - rozwojowa w Grupie Selena realizowana jest przede wszystkim przez spółkę Selena Labs oraz laboratoria w Chinach, Hiszpanii, Turcji i Włoszech. Ostatnie miesiące w Selenie Labs przebiegały pod znakiem prac związanych z rozwojem grupy produktowej wysokorefleksyjnej hydroizolacyjnej powłoki dekarskiej COOL-R w obszarze chemii poliuretanów, silikonów oraz hybryd akrylowo-poliuretanowych oraz nowych aplikacji w systemach montażu okien. Zakończono również prace laboratoryjne nad transparentnym klejem hybrydowym o wysokim chwycie początkowym do klejenia płyt ceramicznych, kamienia, elementów drewnianych na ścianach. Uruchomiono ponadto produkcję uszczelniaczy akrylowych w zakładzie w Turcji. Równocześnie opracowano nową linię produktów na bazie emulsji bitumicznych, którą wdrożono do produkcji na nowej linii.

Warte wspomnienia jest także uruchomienie procesu produkcji grubopowłokowej masy hydroizolacyjnej na bazie emulsji bitumicznej.

W pierwszym kwartale 2019 Selena Labs kontynuowała prace w projektach HORYZONT 2020. W ramach projektów, które spółka wdraża dobiegły końca działania odnoszące się do stworzenia piany PIR o lepszych właściwościach antyogniowych, termoizolacyjnych oraz ograniczonym dymieniu w trakcie spalania. W drugim projekcie rozpoczęto prace koncepcyjne nad linią wytwórczą do produkcji poliestrów, prepolimerów oraz TPU. Zainicjowano wreszcie opracowanie produktów chemii budowlanej na bazie polimerów otrzymanych w wyniku projektu, w tym pian OCF, uszczelniaczy oraz powłok. Trwają prace nad uruchomieniem produkcji nowych emulsji bitumicznych, hydroizolacyjnych na bazie wody. Rozwijane są wyroby w obszarze pianoklejów FOAD i aplikacje aerozolowe. Podjęto prace nad produktami opartymi na surowcach ze źródeł bioodtwarzalnych, mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Wszystkie produkty oraz systemy są certyfikowane, z uwzględnieniem nie tylko obligatoryjnych wymagań, np. związanych ze znakiem CE, ale również ze względu na oczekiwania użytkowników końcowych pod kątem certyfikacji LEED lub innych znaków typu ECO-Label. Rozwijane są produkty z linii Ultra, piany do niskich temperatur oraz piany uniepalnione.

Wyświetlono: 1589

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej