Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Grupa Selena: niemal dwukrotny wzrost zysku w pierwszym półroczu 2019 r.

27.09.2019

Grupa Selena, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej, w pierwszym półroczu 2019 roku zanotowała wzrost zysku netto rok do roku o 89,8% – do kwoty 20,72 mln zł. Przychody w tym okresie wyniosły 617,16 mln zł i zwiększyły się o 6,3%, a EBIT wzrósł o 84,8 % – do 34,64 mln zł.

W ocenie władz Grupy Selena, wynik pierwszego półrocza to kontynuacja trendu z pierwszego kwartału, w którym spółka zanotowała wzrost zysku w stosunku do poprzedniego roku. Grupa Selena korzysta tym samym z efektów wzrostu organicznego, utrzymania dyscypliny kosztowej oraz wzrostu sprzedaży w segmencie produktów wysokomarżowych i niższych kosztów finansowych, w tym również z tytułu różnic kursowych. Kontynuowane są wzrosty na większości kluczowych rynków zagranicznych, m.in. na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej. Utrzymanie przez całe półrocze wzrostu dynamiki sprzedaży jest wynikiem wzrostu organicznego oraz systematycznego wdrażania wysokiej jakości produktów autorstwa własnego działu badawczo - rozwojowego. Natomiast niskie koszty różnic kursowych wynikają z realizowania strategii finansowania w walutach lokalnych, co pozwala na zmniejszenie wahania kosztów finansowych.

- Pierwsze półrocze Grupa zamyka z bardzo dobrym wynikiem. Ponad dwukrotny wzrost zysku potwierdza, że podejmujemy właściwe działania. Efekty przynosi utrzymanie dyscypliny kosztowej, dobra koniunktura w budownictwie, a także wdrażanie innowacyjnych produktów, będących dziełem naszego R&D, w tym również prace nad produktami opartymi na surowcach bioodtwarzalnych. W tym półroczu zakończyliśmy dużą inwestycję w R&D – otworzyliśmy nową siedzibę centrum badawczo-rozwojowego Selena Labs, które jest położone w Dzierżoniowie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, cały czas skupiamy się na tym, aby wzmocnić już dobrze funkcjonujące zespoły o nowych menadżerów i specjalistów. Mamy silny, kompetentny i kompletny zarząd oraz świetną grupę dyrektorów regionalnych odpowiadających za poszczególne regiony. Wzmacniamy również dywizje i marketing w skali Grupy Selena na świecie. Zależy nam na bliskiej współpracy z pracownikami budowlanymi na całym świecie. Dlatego nasi pracownicy spotykają się z wykonawcami na budowach i omawiają wspólnie możliwości naszych najnowszych produktów. Widzimy już pierwsze efekty tego typu aktywności, m.in. w naszych wynikach sprzedaży. Bezpośrednie spotkania z użytkownikami uzupełniamy też szeroko zakrojonymi akcjami digitalowo-marketingowymi. Te kompleksowe działania nie tylko w zakresie kontroli kosztów i sprzedaży wysokomarżowych produktów, ale także w zakresie inwestycji w R&D, rozwoju linii produkcyjnych oraz aktywności marketingowo-HR-owej – sprawiają, że Selena jest nowoczesną i stabilną marką na rynku chemii budowlanej. Rezultaty naszej pracy odzwierciedlają zadowalające wyniki za pierwsze półrocze, które są dobrym prognostykiem na kolejne kwartały tego roku – mówi Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM.

W pierwszym oraz drugim kwartale 2019 dział R&D Grupy Selena – Selena Labs kontynuował prace nad produktami opartymi na surowcach ze źródeł bioodtwarzalnych (w tym w ramach programu Horyzont 2020, projekty EENSULATE oraz BioMotive), które mają mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie produkty oraz systemy są certyfikowane, z uwzględnieniem nie tylko obligatoryjnych wymagań związanych ze znakiem CE, ale również ze względu na oczekiwania użytkowników końcowych pod kątem certyfikacji LEED lub innych znaków typu ECO-Label.

W 2019 roku Grupa Selena spodziewa się stabilizacji sytuacji na rynku budowlanym i to zarówno pod względem cen surowców, jak i potencjału wzrostów sprzedaży na kluczowych rynkach, w tym w USA, Hiszpanii, Europie Zachodniej, Polsce, Chinach i poprawy sytuacji w Rosji.

Wyświetlono: 995

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej