Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Grupa Plast-Box: zyski w górę

27.08.2020

Zysk netto Grupy Kapitałowej Plast-Box w pierwszej połowie 2020 roku wyniósł 5,5 mln zł i był wyższy w stosunku do wyniku w tym samym okresie 2019 roku o 27,6%, czyli o 1,2 mln zł. Przychody zmniejszyły się o 9% i sięgnęły kwoty 101,8 mln zł.

- W pierwszym półroczu, ze względu na wprowadzony stan epidemii, nasze działania skoncentrowane były przede wszystkim na optymalizacji procesów i utrzymaniu projektów. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby wykorzystywać know-how do wspierania naszych partnerów biznesowych w tym trudnym czasie. Dywersyfikacja geograficzna, wspierana branżową, produktową oraz technologiczną pozwoliła nam na zrównoważone funkcjonowanie nawet w bardzo niestabilnym okresie pandemii. Największe ograniczenia obserwowaliśmy w kwietniu br., ale z każdym kolejnym miesiącem sytuacja istotnie się poprawiała. W najbliższą przyszłość patrzymy z umiarkowanym optymizmem, gdyż rynek nie jest jeszcze do końca przewidywalny - ocenia Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box.

Na rynkach eksportowych w pierwszym półroczu 2020 roku Grupa Kapitałowa Plast-Box wypracowała 55,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, generując w ten sposób 54,7% skonsolidowanych obrotów. Kluczowymi zagranicznymi rynkami zbytu dla wyrobów Grupy pozostają kraje unijne oraz Europy Wschodniej, do których sprzedaż w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. wyniosła  odpowiednio 30 i 25,5 mln zł.

- Intensyfikujemy działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych, konsekwentnie dywersyfikujemy zarówno rynki zbytu, jak i portfolio produktowe, by zapewnić Grupie bezpieczeństwo i stabilność przychodów w kolejnych okresach. Trwają prace nad rozbudową struktury sprzedażowej, aby zwiększyć portfel projektów zagranicznych na kluczowych rynkach, a także rozpoznawalność należącej do Grupy marki Stark Partner – mówi Grzegorz Pawlak.

Od początku bieżącego roku łączne nakłady inwestycyjne w spółkach należących do Grupy utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, tj. 4,4 mln zł. Główna ich część została przeznaczona na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych. Sytuacja finansowa Grupy Plast-Box jest na tyle stabilna i przewidywalna, że Walne Zgromadzenie Plast-Box S.A. podjęło uchwałę o wypłacie  dywidendy z zysku za rok 2019 w wysokości 3,8 mln zł, co daje 0,09 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 1 października 2020 roku.

- Naszym nadrzędnym celem jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Realizujemy ambitną, ale zrównoważoną strategię rozwoju, która pozwala nam zwiększać skalę biznesu i jednocześnie wypracowywać nadwyżkę gotówkową, którą w tym roku podzielimy się z akcjonariuszami – podsumowuje Grzegorz Pawlak.

Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych, oferowanych segmentowi B2B.

Wyświetlono: 538

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej