Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Grupa MOL na dobrej drodze do przebicia prognozy finansowej na rok 2019 r.

12.08.2019

Grupa MOL przedstawiła wyniki finansowe za pierwszą połowę roku 2019. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku węgierski koncern zanotował wynik CCS EBITDA na poziomie 1,15 mld dolarów, co stanowi dokładnie połowę wartości zakładanej na cały bieżący rok.

Segment Upstream (poszukiwawczo-wydobywczy) przyniósł wynik EBIDA niższy o 10% w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku, sięgając 553 mln dolarów. Zwiększone wydobycie nie zrekompensowało spadających w tym czasie cen ropy i gazu. Pomimo spadku, segment ten pozostaje największym źródłem wolnych przepływów gotówkowych w ramach Grupy. Średnia dzienna produkcja w Grupie wyniosła 111,8 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boepd), notując 2% wzrost r/r.

Segment Downstream (produkcji i handlu) w pierwszej połowie roku odnotował 18 proc. spadek r/r, osiągając 403 mln USD CCS EBITDA. Na wynik EBITDA w tym segmencie wpłynęły m.in. słabsze warunki makro w sektorze rafinacji.

Dwucyfrowy wzrost (w walutach lokalnych) utrzymał się natomiast w segmencie Usług Konsumenckich, dzięki dalszej poprawie marżowości zarówno na paliwach, jak i ofercie pozapaliwowej Grupy. Wynik wyrażony w USD zanotował jednak 6% spadek w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 r., zamykając się kwotą 207 mln dolarów. Segment konsumencki wciąż korzysta dzięki sprzyjającej koniunkturze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ok. 3% wzrostom na rynku paliw.

Segment Gas Midstream w pierwszym półroczu zanotował EBITDA na poziomie 89 mln dolarów, co oznacza 24% spadek w porównaniu z pierwszą połową 2018 r. W ślad za niedawnym zakupem słowacko-węgierskiego interkonektora gazowego, FGSZ (spółka zależna MOL) przejęła rolę głównego operatora systemu przesyłowego gazu na Węgrzech.

- Nasz odporny, zintegrowany model biznesowy pozwolił na osiągnięcie wyniku EBITDA w pierwszym półroczu na poziomie 1,15 mld dolarów, tylko nieznacznie poniżej znakomitego wyniku z zeszłego roku, pomimo niższych cen ropy i znacznie mniej korzystnych marż rafineryjnych. Jesteśmy zatem na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia lub przekroczenia zakładanego na ten rok poziomu CCS EBITDA, wyznaczonego na poziomie 2,3 mld dolarów. W pierwszym półroczu kontynuowaliśmy pozytywny trend w zakresie generowania wolnych przepływów pieniężnych, pomimo prowadzonych inwestycji strategicznych na łączną kwotę blisko 300 mln dolarów. Jedna z najważniejszych inwestycji Grupy „Projekt Poliole”, w ramach którego na Węgrzech powstaje kompleks produkcyjny polioli polieterowych przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem – powiedział Zsolt Hernadi, prezes Grupy MOL.

Wyświetlono: 206

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej