Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Lotos wchodzi do Projektu "Polimery Police"

17.12.2019

Grupa Azoty S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Polyolefins podpisały wiążące porozumienie dotyczące warunków inwestycji oraz finansowania Projektu „Polimery Police” z Grupą Lotos. Koncern paliwowy zainwestuje 500 mln zł w rozwój jednej ze strategicznych inwestycji polskiego sektora petrochemicznego.

Na podstawie wstępnego porozumienia inwestycyjnego, Grupa Lotos zobowiązała się do zainwestowania łącznej kwoty 500 mln zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do 300 mln zł na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins (spółki celowej Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, realizującej Projekt „Polimery Police”) i objęcie nowo wyemitowanych akcji tej spółki. Ponadto Lotos udzieli Grupie Azoty Polyolefins pożyczki podporządkowanej w maksymalnej kwocie 200 mln zł. 

– Sukcesywnie i zgodnie z założeniami budujemy strukturę finansowania Projektu „Polimery Police”. Porozumienie ma charakter wiążący i jest ostatnim krokiem przed zawarciem ostatecznej umowy inwestycyjnej – powiedział Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty.

Podpisane porozumienie określa szczegóły współpracy inwestycyjnej. Grupa Lotos S.A. będzie uprawniona do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins oraz do zwoływania Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Polyolefins.

- Projekt „Polimery Police” stanowi dla nas możliwość realizacji postulatu dywersyfikacji działalności Grupy Lotos. Stanowi również pole do koordynowania współpracy spółek skarbu państwa dla zwiększania potencjału polskiej gospodarki – stwierdził Jarosław Wittstock, p.o. prezesa Zarządu Grupy Lotos.

Wyświetlono: 615

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej