Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Lotos: przychody w pierwszym półroczu niższe o ponad 4 mld zł

13.08.2020

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa Lotos zanotowała przychody ze sprzedaży w kwocie 10,3 mld zł, co jest wynikiem słabszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy to przychody wyniosły 14,4 mld zł. Powodem tego pandemia i związany z nią ogromny spadek cen ropy i produktów naftowych na światowych rynkach.

W pierwszym półroczu 2020 r. rafineria Grupy Lotos pracowała optymalnie i niemal w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 5,1 mln ton ropy.  W obliczu szczególnie dużej zmienności makro otoczenia w wyniku pandemii oraz destabilizacji na rynku ropy naftowej, praca zakładu była poddawana intensywnej optymalizacji w celu dostosowania uzysków do sytuacji rynkowej. Pomimo istotnego spadku popytu krajowego utrzymano niemal pełne wykorzystanie mocy przerobowych, co należy odnotować jako ewenement, jeśli spojrzy się na pozostałe rafinerie europejskie.

Chcąc zaadaptować się do sytuacji związanej z pandemią, Grupa Lotos ograniczyła jedynie produkcję paliwa lotniczego, na które popyt uległ dużemu ograniczeniu. Ograniczenie nastąpiło na rzecz zwiększenia puli innych wysokomarżowych produktów, głównie oleju napędowego, poprzez alokowanie części produktów w eksporcie morskim.

Nadmorska lokalizacja rafinerii Grupy Lotos pozwoliła na szybkie zbilansowanie niekorzystnych zmian w popycie na rynku krajowym zwiększonymi wolumenami sprzedaży w eksporcie morskim. Umożliwiło to utrzymanie wysokiego poziomu przerobu ropy w rafinerii Lotosu oraz zrealizowanie wyższej marży rafineryjnej niż konkurencyjne rafinerie europejskie w szczytowym okresie pandemii.

Grupa Lotos kontynuuje realizację kilku projektów rozwojowych na mniejszą skalę. Najbardziej zaawansowany z nich to Węzeł Odzysku Wodoru, którego celem jest zwiększenie produkcji wodoru, LPG oraz benzyny surowej w puli uzysków rafinerii ze statusem realizacji na poziomie ok. 99%. Planowany termin przekazania do użytkowania został przesunięty na drugie półrocze 2020 r. z uwagi na utrudnienia związane z pandemii oraz problemy techniczne.

Wyświetlono: 247

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej