Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Lotos: pierwsze półrocze z wyższymi przychodami

20.08.2019

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Lotos osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 14,403 mld zł, czyli o 3,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto sięgnął 673 mln zł i było to o 21,4% mniej niż w pierwszym półroczu 2018 r.

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w drugim kwartale bieżącego roku na poziomie 105%. Rafineria pracowała w tym czasie stabilnie, osiągając przerób na poziomie 2,749 mln ton ropy naftowej.

Projekt EFRA (tj. Efektywna Rafinacja), będący kluczowym programem inwestycyjnym Grupy Lotos, jako kontynuacja technologicznego unowocześniania rafinerii i dopełnienie konfiguracji pogłębionego przerobu ropy naftowej osiągniętej w ramach Programu 10+, znajduje się na ukończeniu. W czerwcu dobiegły końca prace budowlano-montażowe dla obiektów Projektu EFRA, w tym DCU7. Kluczowy obiekt Projektu EFRA, czyli Kompleks Koksowania osiągnął potwierdzony stan gotowości do rozruchu. Do prób i testów przekazano następujące obiekty: system zasilania elektrycznego rafinerii (rozbudowa i modernizacja istniejących podstacji elektrycznych i tras kablowych), sieci systemów teletechnicznych rafinerii (rozbudowa i modernizacja istniejących), system pary awaryjnej do EC, ostatnie pakiety rurociągów międzyobiektowych.

Do użytkowania przekazano takie obiekty, jak instalacja produkcji wodoru (HGU), nowa pompownia ługu sodowego, system zasilania elektrycznego rafinerii (rozbudowa i modernizacja istniejących podstacji elektrycznych i tras kablowych), sieci systemów teletechnicznych rafinerii (rozbudowa i modernizacja istniejących), system importowanego wsadu dla instalacji DCU, zbiorniki półproduktów instalacji DCU, ostatnie pakiety rurociągów międzyobiektowych.

Na koniec pierwszego półrocza br. przekazano do użytkowania 31% wartości nakładów Projektu EFRA.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lotos największy wpływ mają aktualnie spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów, lepsza struktura sprzedaży produktów rafineryjnych (w samym tylko drugim kwartale nastąpił wzrost wolumenu sprzedanego oleju napędowego o 5,9% oraz spadek wolumenu sprzedanego ciężkiego oleju opałowego o ok. 8,9%), wyższy poziom premii lądowych osiąganych na krajowym rynku oraz wyższy średnio kwartalny kurs dolara w stosunku do ubiegłego roku.

Wyświetlono: 340

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej