Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa CIECH realizuje strategię globalnego rozwoju biznesu agro

06.08.2019

Nowe produkty, pozyskanie przez CIECH praw do atrakcyjnych substancji aktywnych, sprzedaż produkowanego w Nowej Sarzynie MCPA na rynku hiszpańskim, planowane wejście na rynki Ameryki Środkowej i Południowej oraz do nowych krajów Europy z coraz szerszą ofertą środków ochrony roślin – to główne efekty przejęcia Proplan i pełnej integracji tej spółki z Grupą CIECH.

Dzięki przejęciu hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin, CIECH jest dziś obecny ze swoją ofertą produktów agro w ponad 50 krajach całego świata. W ciągu roku po przejęciu zintegrowano działy rejestracji produktów Proplan i CIECH Sarzyna oraz przebudowano strukturę hiszpańskiej spółki. Wyznaczone zostały także nowe cele biznesowe, zgodne z przyjętą strategią Grupy na lata 2019–2021, zakładające poszerzanie portfolio produktowego oraz wzrost udziału sprzedaży środków ochrony roślin poza Polskę do ponad 40%.

Biznes agro Grupy CIECH opiera się na dwóch spółkach działających w segmencie środków ochrony roślin. Hiszpański Proplan prowadzi swoje działania głównie na Półwyspie Iberyjskim oraz w Północnej Afryce – przede wszystkim w Algierii i Egipcie. Na swoich macierzystych rynkach iberyjskich dostarcza tamtejszym rolnikom głównie insektycydy stosowane w uprawach owoców cytrusowych oraz herbicydy do zbóż. W przypadku rynku afrykańskiego są to głównie insektycydy. CIECH Sarzyna, oprócz swojego rynku macierzystego, obsługuje także rejon Europy Środkowej oraz Europę Zachodnią, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. Środki ochrony roślin z zakładu w Nowej Sarzynie, będącego największym polskim producentem herbicydów, trafiają na ok. 40 rynków zagranicznych.

Grupa CIECH przejęła 100% akcji Proplanu – hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin działającego na trzech kontynentach – pod koniec lipca 2018 roku. Wartość transakcji wyniosła 44,6 mln euro. Proplan to dostawca generycznych środków ochrony roślin korzystający z outsourcingu w zakresie produkcji, dostawy surowców i logistyki. Spółka zarządza portfelem ponad 120 rejestracji i w pełni koordynuje procesy z tym związane. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem wielu nowych rejestracji na 5 kontynentach. W samym 2018 roku Proplan poszerzył swój portfel o 18 nowych produktów.

Dzięki przejęciu Proplanu CIECH zyskał dostęp do dużych rynków zachodniej i południowej Europy, zwiększając tym samym poziom przychodów i zysków całego biznesu agro, co miało bezpośrednie przełożenie na wyniki Grupy w 2018 roku. Ważną korzyścią tej akwizycji jest również możliwość wymiany portfeli produktowych obu spółek na ich głównych rynkach. CIECH rozpoczął już projekty mające na celu zaoferowanie w Hiszpanii środków zawierających produkowaną w polskich zakładach Grupy substancję MCPA, wykorzystywaną m.in. do ochrony zbóż i kukurydzy. Z kolei na polski rynek trafiły już produkty z oferty Proplanu – m.in. Toscana. Duży potencjał rynkowy ma dla CIECH także dostęp do substancji aktywnej Acetamipirid – insektocydu stosowanego w wielu uprawach zbóż, warzyw i owoców.

Ważnym elementem połączenia potencjałów obu spółek była także integracja działów rejestracji – jednostek przeprowadzających długotrwały proces wprowadzania produktów na nowe rynki. Oznacza to duże oszczędności dla CIECH – przeprowadzenie rejestracji produktów na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat. Dodatkowo przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie badań wiąże się z dużymi kosztami. Co więcej, przejęcie Proplanu umożliwiło CIECH zwiększenie udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży środków ochrony roślin. Wzrost tego odsetka pomoże firmie uodpornić się na zawirowania pogodowe w Polsce i ograniczy efekt sezonowości, naturalny w tym biznesie.

Według dostępnych analiz rynek środków ochrony roślin będzie stabilnie rósł w tempie ok. 2% rocznie w najbliższych 5-7 latach, osiągając w 2025 roku wartość ok. 65 mld dol. Szybciej będzie rósł rynek producentów generycznych (w tempie ok. 4% rocznie), na którym działa CIECH Sarzyna i Proplan.

W ofercie biznesu agro znajduje się obecnie około 50 produktów CIECH w Polsce oraz 24 produkty Proplan w Hiszpanii.

Wyświetlono: 1133

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej