Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa CIECH podsumowała 2019 rok: spadek przychodów i wzrost zysku netto

01.04.2020
Grupa CIECH podsumowała 2019 rok: spadek przychodów i wzrost zysku netto

Grupa CIECH, drugi producent sody kalcynowanej w Europie oraz największy polski producent środków ochrony roślin i soli warzonej, opublikowała wyniki za 2019 rok. Przychody Grupy wyniosły 3,548 mld zł (spadek o 3,4% względem roku 2018), znormalizowany wynik EBITDA sięgnął 663,3 mln zł (wzrost o 4,7% r/r), a zysk netto doszedł do 116,4 mln zł (wzrost o 3,5% r/r). Dzięki wprowadzonym w 2019 roku zmianom, Grupa CIECH wzmocniła fundamenty finansowe odzwierciedlone poziomem dostępnych środków pieniężnych, które na koniec pierwszego kwartału 2020 roku wynoszą około 700 mln zł. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności biznesowej w okresie dużej niepewności związanej z sytuacją gospodarczą na świecie.

- W 2019 roku naszym priorytetem była poprawa efektywności biznesowej i wzmocnienie fundamentów finansowych Grupy. Pozyskaliśmy dodatkowe finansowanie, optymalizowaliśmy kapitał obrotowy, zwiększyliśmy płynność - uwzględniamy w naszych planach ryzyka związane z pandemią koronawirusa. W ciągu najbliższych tygodni szczególny nacisk położymy na ochronę pracowników, utrzymanie ciągłości produkcji, zabezpieczanie płynności i dalszą konsekwentną realizację naszej strategii - mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym, mimo zatrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie, co wiązało się ze spadkiem przychodów, zysk znormalizowany EBITDA był większy niż w 2018 roku, na co wpływ miała dobra sytuacja na rynku sody i soli. Marża EBITDA w tym segmencie wyniosła blisko 24% w porównaniu do 22% w 2018 roku. W obszarze soli kontynuowano inwestycję w nową warzelnię soli w Stassfurcie, a także poszerzano portfolio produktów solnych.

W 2019 roku doszło do zmian w organizacji segmentu organicznego, polegających na przygotowaniu podziału spółki CIECH Sarzyna na część działającą na rynku środków ochrony roślin (CIECH Sarzyna) oraz żywic (CIECH Żywice). W ramach biznesu środków ochrony roślin przygotowana została strategia oferowania kompleksowej ochrony wybranych upraw na macierzystych rynkach tego biznesu, czyli w Polsce i Hiszpanii. Jednocześnie, w ocenie władz CIECH-u, sprzedaż zagraniczna (poza rynki macierzyste) ma nadal rosnąć i zgodnie z zapisami strategii stanowić ok. 40% całości sprzedaży na koniec 2021 roku. Dziś środki ochrony roślin oferowane przez Grupę trafiają do ok. 50 krajów na świecie. Prace nad badaniami i rejestracjami nowych produktów przyspieszy natomiast uzyskanie certyfikatu GLP przez laboratorium w Warszawie.

W obszarze żywic, od początku 2020 roku działającym jako oddzielna spółka, przez cały miniony rok widoczna była silna konkurencja ze strony producentów azjatyckich, ale kontynuowano też prace nad nowoczesnymi i specjalistycznymi produktami dla branży sanitarnej i transportowej. Biznes produkcji pianek poliuretanowych, mimo wyzwań rynkowych, prowadził intensywne działania handlowe w celu pozyskania nowych klientów.

Segment krzemianów i opakowań szklanych zanotował wyższą marżę znormalizowaną EBITDA, głównie na skutek wzrostu cen krzemianów na rynku, a także możliwości wejścia na nowe rynki dzięki inwestycjom w rozwój mocy produkcyjnych, przeprowadzonym w poprzednich latach. Grupa CIECH jest obecnie największym dostawcą krzemianów w Europie.

W 2019 roku podjęte zostały również działania o charakterze długoterminowym, do których należą przede wszystkim inicjatywy mające na celu zmniejszenie emisji CO2 w procesach produkcyjnych (modernizacja energetyki w biznesie sodowym i częściowe przejście na paliwo gazowe, innowacyjne rozwiązania opracowane z naukowcami), zwiększenie efektywności produkcji (inicjatywy związane z wprowadzeniem predictive maintenance, optymalizacją procesów i parametrów produkcji dzięki wsparciu systemów informatycznych) oraz działaniach związanych z wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych w zakresie nowych produktów i przyszłych biznesów Grupy.

Wyświetlono: 499

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej