Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Ciech chce zwiększyć produkcję sody kalcynowanej

24.05.2013

Spółka Soda Polska Ciech zwiększy produkcję sody kalcynowanej. W ciągu dwóch – trzech lat firmie przybędzie 200 tys. ton nowych zdolności produkcyjnych rocznie.

Spółka podpisała umowę z firmą Prochem o wartości 12,6 mln zł na wykonanie przez tę drugą dokumentacji technicznej oraz świadczenie usług zakupowych dla zadania inwestycyjnego. Umowa ma być zrealizowana w terminie ok. 20 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Soda kalcynowana to najważniejszy produkt powstający w Grupie Ciech. W 2012 r. segment sodowy wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 1,97 mld zł, co stanowiło 45,1% całkowitych przychodów firmy. Soda kalcynowana stosowana jest głównie do produkcji szkła, w szczególności szyb i opakowań szklanych, a także do produkcji mydła, detergentów i związków chemicznych. Jest wykorzystywana w różnym stopniu do kontroli poziomu pH, a także w celu zredukowania temperatury topnienia oraz do deodoryzacjii detergentów.

W tej chwili rynek sody kalcynowanej uznawany jest za bardzo atrakcyjny z uwagi na wysokie marże oraz wysokie bariery wejścia na niego, jak również dzięki widocznym perspektywom wzrostu, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Ponadto nie istnieją żadne ekonomicznie rentowne substytuty rduktu, które miałyby zastosowanie dla kluczowych rynków. Do 2016 r. w naszej tylko części kontynentu segment ma rosnąć o ok. 3,5% rocznie.

Aktualnie całkowita zdolność produkcyjna sody kalcynowanej w zakładach należących do Grupy Ciech przekracza 2,2 mln ton rocznie. Ciech posiada cztery fabryki: dwie w Polsce i po jednej w Niemczech i Rumunii.

Firma sama przyznaje, że jest liderem kosztowym wśród producentów sody kalcynowanej w Europie. Uważa, że jej koszty produkcji pozostaną niskie także w przyszłości w porównaniu z innymi europejskimi wytwórcami. Ma to być możliwe dzięki stosunkowo niskim kosztom energii, surowców, pracy oraz skali firmowych możliwości produkcyjnych. Polskie i rumuńskie zakłady Grupy Ciech, w opinii samych zainteresowanych, mają się znajdować w dole rankingu, który uwzględniałby koszty ponoszone przez wszystkich producentów sody kalcynowanej na naszym kontynencie.

Wyświetlono: 1534

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej