Nowości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police przygotowała nowy nawóz

23.09.2013

Sezon jesienny rozpoczęty także w branży nawozowej. Z tej przyczyny Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police wprowadza na rynek nowy kompleksowy nawóz o nazwie Polifoska Plus.

Rolnicy, którzy staną się odbiorcami nowego produktu mogą spodziewać się nawozu w postaci dużych granulek o klasie ziarnowej 2-5 mm i co najmniej 92%. Granule są specjalnie powlekane, co oznacza, że nie podlegają trwałemu zbrylaniu się. Gęstość nasypowa wynosi 0,9-1,0 kg/dm3.

Nawóz zawiera 5% azotu w formie amonowej, a także 10% przyswajalnego fosforu, w tym 8% rozpuszczalnego w wodzie. Zawiera ponadto 20% potasu w formie chlorku potasu, 7% magnezu w formie węglanu oraz 9% trójtlenku siarki rozpuszczalnej w wodzie w formie siarczanu.

Tak skomponowany skład, z azotem w formie amonowej, ma na celu prawidłowe ukorzenienie roślin (zbóż już od fazy BBCH 12, czyli drugiego liścia). Dodatkowo wspomaga pobieranie fosforu, a stosunek fosforu do potasu (1:2) stanowi podstawę dobrego ukorzenienia roślin i prawidłowego rozwoju rośliny od okresu powschodowego. Młode rośliny bardzo słabo pobierają magnez, który niezbędny nie tylko w procesach fotosyntezy. Słabo pobierane przez oziminy jesienią mikroskładniki wydatnie wspomaga jednak 9% dodatek siarki, która korzystnie wpływa na wzrost odporności roślin przed zimą oraz poprawia wartość biologiczną plonu.

Polifoska Plus jako nawóz uniwersalny może być stosowana jesienią i wiosną pod wszystkie rośliny uprawne, czyli zboża ozime i jare szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie. Może być stosowana także pod rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się jej stosowanie przy glebach ubogich w potas (powszechne niedobory potasu występują na glebach lżejszych) i magnez, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potaso- i magnezolubne, takie jak burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak i rośliny pastewne i motylkowe.

Jak zapewnia policki producent, jakość granuli ułatwia równomierny wysiew nawozu na znaczne odległości i łatwość jego mieszania z innymi nawozami. Można go mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Wyświetlono: 3122

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej