Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty ZAK sięgnie po polski węgiel w swojej nowej elektrociepłowni

28.12.2015
Grupa Azoty ZAK sięgnie po polski węgiel w swojej nowej elektrociepłowni

Znanych jest coraz więcej szczegółów związanych z przyszłym działaniem powstającej w Kędzierzynie – Koźlu nowoczesnej elektrociepłowni.

 

Prace przy powstającej w Kędzierzynie-Koźlu elektrociepłowni idą pełną parą, a pomyślne przeprowadzenie próby szczelności kotła parowego kończy kolejny ważny etap realizacji projektu, którego wykonawcą jest spółka RAFAKO. Zakończyła się pierwsza próba wodna, czyli próba szczelności kotła oraz na teren budowy dotarł największy element, czyli 80 - metrowy komin. Nowa elektrociepłownia będzie służyła nie tylko zakładom chemicznym, ale także całemu miastu. Zasilana będzie przez polski węgiel.

- Podstawowym paliwem w nowo powstającej elektrociepłowni będzie węgiel. Mimo zauważalnych zmian mentalnych co do przyszłości węgla w naszym otoczeniu i w przemyśle, uważam, że jeszcze długo zostanie on ważnym, jeśli nie najważniejszym źródłem energii. To, z czym mamy do czynienia w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zadecydowano, że właśnie polski węgiel będzie źródłem energii dostarczającym ciepło i prąd dla tak potężnego zakładu jak ZAK, świadczy o tym, że jest to działanie przemyślane i na pewno oparte o kryterium bezpieczeństwa i racjonalności wykonania. Trzeba mieć świadomość, że technologie węglowe są w tej chwili już tak opanowane, że mamy zapewnianą pełną ochronę środowiska, jak i ekonomikę funkcjonowania. Jesteśmy również gotowi na dostarczanie instalacji i technologii, które jeszcze lepiej dbają o środowisko niż jest to obecnie wymagane. Z pewnością technika umożliwia bezpieczne i ekologiczne spalanie węgla, a to daje nam gwarancję, że będziemy mogli spokojniej myśleć o tym, czy wystarczy nam źródeł energii do produkcji ciepła i prądu w naszym kraju – przyznaje Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy RAFAKO.

Pomyślny wynik próby ciśnieniowej, czyli szczelności kotła, jest jednym z istotnych elementów realizacji inwestycji.

- Teraz możliwe będzie wejście na inne fronty robót związanych z kotłem, czyli izolacja kotła, podłączanie wszystkich rur oraz rurociągów łączących kocioł z maszynownią. Taką próbę robi się po to, żeby sprawdzić, czy zmontowana instalacja jest szczelna. Przeprowadza się ją zgodnie z instrukcją i normami. Napełnia się całą instalację wodą. Następnie po napełnieniu i odpowietrzeniu całej instalacji podnosi się ciśnienie do przewidzianego w instrukcji poziomu, w tym wypadku były to 174 Bary. Ciśnienie próbne utrzymywane jest przez godzinę, w tym czasie sprawdza się szczelność wszystkich połączeń, czy nie ma żadnego przecieku. Po upływie przewidzianego czasu, jeśli wszystko jest dobrze, obniża się temperaturę do ciśnienia roboczego, czyli takiego, pod którym kocioł będzie pracował, wynosi ono 81 Barów. Instalację poddaną próbie obserwuje się dalej i po pozytywnym wyniku obniża się ciśnienie do zera. Wtedy można powiedzieć, że próba zakończyła się  z powodzeniem – wyjaśnia Karol Sawicki, dyrektor projektu z ramienia Grupy Azoty ZAK.

W niedalekiej przyszłości próbie będą poddane jeszcze instalacje, które zostaną podłączone do tego kotła, czyli wszystkie rurociągi.

Wytwarzający parę kocioł jest podstawowym elementem elektrociepłowni. Po nowym roku rozpocznie się łączenie turbiny z kotłem. Pozostałe roboty też są już zaawansowane, czyli m.in. chłodnia wentylatorowa, która będzie chłodziła wodę w obiegu całej instalacji, następnie sprężarkownia, magazyn sorbentu oraz cały układ nawęglania, elektrofiltr, układ odsiarczania spalin.

W niedługim czasie planowane są kolejne prace, m.in. montaż technologiczny urządzeń, zamknięcie budynków po stronie budowlanej, bo budowa elektrociepłowni to nie tylko technologia, ale i wyposażenie stricte budowlane, czyli wentylacja, klimatyzacja, cały układ sterowania instalacją. Obecnie na budowie pracuje 280 - 300 robotników. Po nowym roku będzie ich już około 500.

Projekt o nazwie. „Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A” obejmuje budowę, dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie kotłowni z kotłem pyłowym, o wydajności 140 Mg/h pary o temperaturze 495 st. C i ciśnieniu 7,5 MPa, opalanym węglem kamiennym, budowę i dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie turbozespołu upustowo - kondensacyjnego o mocy ok. 25 MWe w istniejącej maszynowni, o parametrach wlotowych pary: temperatura 490 st. C i ciśnienie 7,0 MPa.

Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie nowoczesnym obiektem produkującym energię elektryczną na potrzeby Grupy Azoty ZAK, spełniającym surowe normy środowiskowe obowiązujące od 2016 r. Dzięki zastosowanej technologii obiekt zapewni inwestorowi siedmiokrotne obniżenie zużycia energii elektrycznej i pięciokrotny spadek emisji pyłów. Popioły, otrzymywane w procesie spalania węgla jako produkt uboczny, będą sprzedawane do okolicznych cementowni, co rozwiąże problem ich składowania.

Przyjęty harmonogram zakłada, że realizacja całej inwestycji wyniesie 29 miesięcy i zakończy się w październiku 2016 r.

 

Wyświetlono: 1771

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej