Nowości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty ZAK opracowuje nowe formuły nawozowe

20.09.2018

Grupa Azoty ZAK realizuje projekt polegający na stworzeniu nowych formuł nawozowych o spowolnionym uwalnianiu, zawierających dodatkowo biologicznie ważne mikroelementy.

Projekt zakłada opracowanie nowej grupy dwufunkcyjnych dodatków charakteryzujących się spowolnionym uwalnianiem składników nawozowych do gleby oraz zdolnych do kompleksowania metali. W zależności od rodzaju nawozów opracowane zostaną zarówno dodatki organiczne, jak i nieorganiczne. Dodatki organiczne, bazować będą na związkach polimerowych, posiadających zdolność do chelatowania mikroskładników. W przypadku dodatków nieorganicznych planowane jest wprowadzanie mikroelementów na zasadzie wymiany jonowej lub deponowania w strukturze porowatej naturalnych lub syntetycznych glinokrzemianów.

W projekcie przewidziano badania nad formułą wybranych grup nawozowych w skali laboratoryjnej wraz z określeniem parametrów użytkowych uzyskanych produktów, m.in. ich stabilności w czasie. Oceniona również zostanie możliwość stosowania opracowanej gamy dodatków organicznych w nawozach o wysokiej zawartości azotu, przy zachowaniu bezpieczeństwa procesowego oraz podczas magazynowania W trakcie projektu wytworzona zostanie partia próbna nowej formulacji nawozowej, która zostanie poddana testom polowym w celu określenia efektywności nawożenia.

Wyświetlono: 4598

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej