Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty ZAK: dobrze w nawozach, źle w alkoholach oxo

28.04.2020
Grupa Azoty ZAK: dobrze w nawozach, źle w alkoholach oxo

Grupa Azoty ZAK zanotowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 1,835 mld zł, co było spadkiem względem roku wcześniejszego – w 2018 r. przychody spółki wyniosły 1,963 mld zł. Jednocześnie nastąpiła wielka poprawa zysku netto, który sięgnął 126 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 16 mln zł.

Na przychody Grupy Azoty ZAK złożyły się w największej mierze dwa segmenty biznesowe: segment Nawozy odpowiadał za 52% wartości sprzedaży, zaś segment OXO za 40%. W segmencie Nawozy doszło do wzrostu przychodów w ujęciu rocznym o 7,4%, zaś w segmencie OXO do spadku przychodów o 24,4%.

To, co w największym stopniu determinowało wyniki spółki w minionym roku to rekordowo niskie ceny gazu ziemnego; spadek cen nawozów i alkoholi oxo, a także wzrost cen energii elektrycznej. Mniejsze były także koszty zużycia propylenu.

W segmencie nawozowym nastąpiła poprawa rentowności wszystkich wyrobów, głównie z tytułu korzystnej ceny gazu. Wprowadzono do sprzedaży nowy produkt o nazwie handlowej ZAKsan33 – jest to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Ponadto spółka zanotowała wzrost sprzedaży nawozów płynnych RSM oraz produktów Grupy REDNOX.

W segmencie OXO przez cały Grupa Azoty ZAK zmagała się z niekorzystną sytuacją rynkową/ekonomiczną gospodarki światowej dla segmentów docelowych alkoholi oxo i plastyfikatorów, jak również z wysoką presją cenową na produkty wytwarzane w Europie. Od września 2019 miała do czynienia ze znaczącym ograniczenie produkcji (blisko o 50%) ze względu na utrzymującą się trudną sytuację rynkową. Rok przebiegał ponadto pod znakiem wysokiej nadpodaży produktów w połączeniu ze spadkiem notowań propylenu (spadek rentowności produkcji). Jednocześnie awarie i ograniczenia produkcji przełożyły się na wyższe wskaźniki zużycia surowców. W segmencie OXO doszło też do zwiększenia zdolności produkcyjnych plastyfikatora Oxoviflex o ok. 13 tys. ton rocznie.

W 2020 r. planowane jest w Kędzierzynie – Koźlu zintensyfikowanie produkcji kwasu azotowego oraz wybudowanie laboratorium wodorowego.

Wyświetlono: 573

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej