Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty: wyniki słabsze niż przed rokiem, widać wpływ pandemii

19.11.2020
Grupa Azoty: wyniki słabsze niż przed rokiem, widać wpływ pandemii

Po trzech kwartałach tego roku Grupa Azoty uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 7,789 mld zł, co jest wynikiem o 10,2% słabszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 263,08 mln zł i zmalał o 36,6%. Sam tylko trzeci kwartał tego roku to przychody w kwocie 2,416 mld zł (spadek o 5,8%) i zysk netto w wysokości 40,98 mln zł (spadek o 45%).

W wynikach Grupy Azoty widać ślady trwającej pandemii. Pewnego rodzaju złagodzeniem tego negatywnego wpływu są środki budżetowe przyznawane firmie w ramach rządowych Tarcz Antykryzysowych (w trzecim kwartale wsparcie sięgnęło 59 mln zł), a także rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

- Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w Chemii i ujemnej marży w Tworzywach i ta sytuacja może się utrzymać do czasu, kiedy kluczowe światowe gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się przewidzieć dalszego rozwoju pandemii, a więc i będących ich konsekwencją szeregu ograniczeń w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Nasza flagowa inwestycja „Polimery Police” przebiega bez większych przeszkód, choć i w tym przypadku mieliśmy do czynienia z wpływem pandemii – harmonogram realizacji projektu wydłużył się o trzy miesiące, a wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 33 mln euro. Obecnie został już wydany komplet 22 pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji projektu i zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2023 roku – powiedział Mariusz Grab, prezes zarządu Grupy Azoty.

W trzecim kwartale segment Nawozy – Agro odpowiadał za 60% przychodów Grupy Azoty (wkład Compo Expert to 14%), segment Chemii za 25%, a segment Tworzyw za 10%. Jednocześnie też po trzech kwartałach bieżącego roku przychody w segmencie Nawozy – Agro spadły o 8%, w segmencie Chemii o 9%, zaś w segmencie Tworzyw o 26%.

W nawozach firma notowała wyższe wolumeny sprzedaży w porównaniu do analogicznych okresów 2019 r. Ceny nawozów, zarówno azotowych, jak i wieloskładnikowych były niższe, porównując je do ubiegłego roku. Był to skutek działania konkurencji. Niemniej utrzymanie wysokich marż w segmencie było możliwe ze względu na ceny gazu, które w trzecim kwartale tego roku były o niemal 20% niższe w ujęciu rok do roku.

W segmencie Chemii sprzedaż w ujęciu ilościowym dla większości produktów była wyższa niż przed rokiem, istotny spadek odnotowano jedynie dla siarki i pozostałych roztworów mocznika. Trudna sytuacja rynkowa miała natomiast odzwierciedlenie w poziomie cen, które spadły w przypadku prawie wszystkich grup produktowych. Największe ujemne odchylenia na cenie dotyczyły alkoholi OXO i melaminy, w którą uderzył spadek popytu na rynku meblarskim.

Z kolei w segmencie Tworzyw ceny surowców podstawowych (benzen, fenol) pozostawały na niezmiennie niskim poziomie. Ceny produktów, w tym głównie poliamidu, zanotowały w trzecim kwartale 2020 r. spadek o ok. 20% w ujęciu rok do roku. Sytuacja w branży tworzyw konstrukcyjnych pozostaje trudna, a rozwój pandemii szczególnie mocno dotknął docelowe dla Grupy Azoty branże, czyli głównie motoryzację.

Wyświetlono: 164

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej