Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty: wpływ pandemii zaczął być odczuwalny

10.08.2020
Grupa Azoty: wpływ pandemii zaczął być odczuwalny

Grupa Azoty określiła wpływ pandemii koronawirusa na swoją działalność, głównie z uwzględnieniem drugiego kwartału bieżącego roku.

W ocenie spółki, jej działalność w segmencie tworzyw sztucznych jest bezpośrednio związana z przemysłem elektrotechnicznym i motoryzacyjnym, który najmocniej odczuł skutki pandemii. Wprowadzone pod koniec marca 2020 roku restrykcje administracyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii wpłynęły na ograniczenie popytu i spadek cen kaprolaktamu i poliamidów, zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. Ograniczenie popytu na produkty Grupy Azoty było poprzedzone już w marcu 2020 roku sukcesywnym wyłączaniem produkcji u wytwórców ulokowanych we wszystkich sektorach łańcucha wartości tworzyw. W drugim kwartale 2020 roku w należącym do Grupy Azoty Segmencie Tworzyw odnotowano spadek przychodów o 43% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego w efekcie zaburzenia równowagi popytowo-podażowej na rynku.

Z kolei w biznesie alkoholi oxo w kwietniu 2020 roku nastąpił spadek cen wyrobów, jako wynik spadkowego trendu dla notowań propylenu oraz mniejszego zapotrzebowania rynkowego z uwagi na pandemię. Od początku czerwca 2020 roku nastąpiło jednak ożywienie na rynku alkoholi i plastyfikatorów oraz wzrost cen spowodowany wzrostem cen propylenu. Produkcja alkoholi oxo w drugim kwartale 2020 roku utrzymywana była w Grupie Azoty na maksymalnych poziomach, zaś produkcja plastyfikatorów wykorzystywała 75% zdolności. Przychody wygenerowane przez spółkę w drugim kwartale 2020 roku w obszarze alkoholi oxo były jednak o 32% niższe niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Niższe zapotrzebowanie i poziom cen odnotowano także w przypadku melaminy. Przychody ze sprzedaży melaminy w okresie kwiecień – czerwiec 2020 roku były o 38% niższe niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

W obszarze bieli tytanowej nie stwierdzono natomiast znaczącego wpływu COVID-19 w relacji do skali działalności Grupy Azoty pomimo odczuwalnego ograniczenia popytu na niektórych rynkach.

Najważniejsze dla Grupy Azoty jest jednak to, że trwająca pandemia nie miała istotnego wpływu na realizację w drugim kwartale 2020 roku harmonogramów sprzedaży kontraktowej nawozów, choć nastąpił w tym obszarze spadek sprzedaży o około 11%. Odnotowano natomiast opóźnienia w regulowaniu przez kontrahentów płatności za dostarczony towar, jednak skala tego zjawiska nie była znacząca.

Grupa Azoty na bieżąco podejmuje działania minimalizujące wpływ skutków pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem obrotowym oraz dostosowanie wolumenu produkcji do możliwości sprzedaży. W związku z odnotowanymi spadkami przychodów spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmą kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania rządowego. Szacowana wysokość wsparcia dla Grupy Azoty wynosi około 50 mln zł.

Wyświetlono: 262

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej