Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty w pierwszym kwartale 2018 r. ze spadkiem przychodów

14.05.2018

W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Azoty zanotowała spadek przychodów względem pierwszego kwartału ubiegłego roku. W ocenie władz firmy wpływ na to miały wysokie ceny gazu i zmienność pogody oraz rosnący import mocznika.

W okresie styczeń – marzec 2018 r. przychody Grupy Azoty wyniosły blisko 2,5 mld zł, co było wynikiem o 190 mln zł niższym niż w roku wcześniejszym (spadek o blisko 8%).

Kluczowym czynnikiem wpływającym na realizację wyników finansowych w pierwszym kwartale 2018 r. były ceny gazu. Dwie fale silnych mrozów jakie nawiedziły Europę pod koniec lutego oraz w drugiej dekadzie marca skończyły się rekordowymi w historii giełd notowaniami gazu oraz dużym spadkiem zapasów. W horyzoncie trzech pierwszych miesięcy roku ceny tego surowca przyjmowały poziomy pomiędzy 17 EUR/MWh a 59 EUR/MWh. Załamanie pogody na przełomie lutego i marca przełożyło się także na pogorszenie koniunktury w rolnictwie. Wydłużona zima i mrozy przesunęły terminy prac polowych na koniec marca i początek kwietnia. To wpłynęło na opóźnienie aplikacji nawozowej i zwiększenie poziomów zapasów u dystrybutorów. Wespół z rosnącym importem (głównie mocznika) było to decydującym czynnikiem wpływającym na sprzedaż nawozów w pierwszych trzech miesiącach 2018 r.

- Wyniki pierwszego kwartału dobitnie pokazują, jak wielką wartość stanowi dywersyfikacja naszego biznesu. Dlatego jej kontynuacja jest jednym z czterech filarów naszej strategii do roku 2020. Wzmocnią ją kolejne inwestycje, w tym sztandarowa inwestycja Polimery Police. W odróżnieniu od innych podmiotów działających na rynku chemicznym, opartych niejednokrotnie na jednym filarze (np. nawozowym), potrafimy oprzeć się niekorzystnym trendom i wykorzystać możliwości oraz siłę naszych pozostałych segmentów. W pierwszym kwartale cała Grupa Azoty wykonała olbrzymią pracę, aby wobec niekorzystnych warunków makroekonomicznych zaprezentować jak najlepszy wynik – powiedział Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Kontynuacja bardzo dobrych wyników w Tworzywach i Pigmentach, polepszenie w segmencie OXO oraz wzrosty cen siarki z przełożeniem na wynik Siarkopolu to główne nośniki naszego wyniku EBITDA w pierwszym kwartale 2018 r. Z kolei w segmencie Nawozy-Agro podejmowane aktywne działania produkcyjno - sprzedażowe w trudnej sytuacji na rynku surowcowym, jakim była m.in.  nieobserwowana dotychczas zmienność cen gazu, dowiodły że potrafimy szybko reagować na wyzwania rynkowe i wypracowana w efekcie marża EBITDA w segmencie nawozowym sięgnęła 14%. Przychody, jakie Grupa Azoty osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 r. są niższe w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. o prawie 8%, jednakże zadowoleniem może napawać fakt, że przy niższych przychodach wypracowaliśmy porównywalną marżę EBITDA na poziomie 16,1% wobec 16,9% w pierwszym kwartale 2017 r. – dodał Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty odpowiedzialny za finanse.

Wyświetlono: 240

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej