Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Grupa Azoty: skutki pandemii najmocniej widać w tworzywach

10.09.2020

Biznes tworzyw sztucznych Grupy Azoty został najmocniej dotknięty pandemią koronawirusa, najmniej gospodarcze skutki lockdownu odbiły się natomiast na biznesie nawozowym.

W drugim kwartale tego roku, który w całości zdeterminowany został przez skutki pandemii, segment Nawozy - Agro Grupy Azoty odpowiadał za 62% jej przychodów (w tym Compo – Expert za 16%). Na segment Chemia przypadło 23% udziału w przychodach, a na segment Tworzywa – 10%.

Segment Nawozy odnotował przychody w wysokości 1,401 mld zł (w tym 365 mln zł dotyczy Compo Expert), wobec 1,572 mld zł rok wcześniej. Oznacza to spadek przychodów o 10,9% względem drugiego kwartału 2019 r. W całym pierwszym półroczu przychody te wyniosły natomiast 3,328 mld zł (844 mln zł z tej kwoty dotyczy Compo Expert). W kontekście półrocza nastąpił zatem spadek przychodów o 9,3%.

Drugi kwartał tego roku przyniósł Grupie Azoty spodziewaną nieznaczną obniżkę wolumenu sprzedaży nawozów. Nadwyżka uzyskana w pierwszym kwartale spowodowała jednak, że w ujęciu sześciu miesięcy sprzedana ilość nawozów była nieznacznie wyższa niż przed rokiem. Niższe ceny większości produktów segmentu (wyjątkiem Compo Expert, który realizował sprzedaż przy wyższych cenach w każdej grupie asortymentu) nie spowodowały istotnego spadku marży.

W segmencie Tworzywa już w pierwszym kwartale tego roku doszło do 10% spadku przychodów, który tylko pogłębił się w kolejnych miesiącach. W drugim kwartale 2020 r. przychody segmentu Tworzywa ukształtowały się na poziomie 218 mln zł i były o 42% niższe niż w drugim kwartale 2019 r. W perspektywie półrocza przychody segmentu Tworzywa wyniosły 591 mln zł i zmniejszyły się o 25%.  

Rynek tworzyw szczególnie mocno odczuł skutki pandemii. Ceny poliamidu naturalnego w drugim kwartale były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 19%, a ceny kaprolaktamu o 40%. Spadek popytu objął zarówno rynek europejski, jak i azjatycki. W drugim kwartale sprzedaż w ujęciu ilościowym obniżyła się o jedną trzecią w stosunku do porównywalnego okresu 2019 r.

Z kolei segment Chemia w porównaniu do roku ubiegłego odnotował w drugim kwartale roku obniżenie przychodów do poziomu 531 mln zł (tj. o 22,2%). Narastająco przychody za pierwsze półrocze ukształtowały się na poziomie 1,216 mld zł (spadek o 15,2%). W tym okresie nastąpiło ograniczenie sprzedaży wszystkich istotnych produktów segmentu, obniżyły się również ich ceny, za wyjątkiem bieli tytanowej. Znacząco spadły ceny podstawowych surowców do produkcji alkoholi i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego.

Niższe ceny oraz wolumen sprzedaży głównych linii biznesowych podyktowany był niższym zapotrzebowaniem rynku w skutek pandemii.

Wyświetlono: 332

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej