Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty Siarkopol w projekcie fotowoltaicznym

30.08.2019

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” rozpoczyna inwestycję związaną z budową farmy fotowoltaicznej. Będzie to jedna z największych takich instalacji w Polsce. 

Grupa Azoty Siarkopol projekt realizuje wspólnie z PGE Energia Odnawialna. Instalacja o mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na własne potrzeby Grupy Azoty Siarkopol. Partnerzy nie wykluczają dalszego znaczącego rozwoju projektu, w formule wspólnego przedsięwzięcia.

Elektrownia fotowoltaiczna powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol na terenie świętokrzyskiej gminy Osiek. Instalacja złożona z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

- Mamy do czynienia ze skutecznym połączeniem rekultywacji terenów pogórniczych z budową nowoczesnego przedsięwzięcia zwiększającego proekologiczny potencjał energetyczny kraju – mówi Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty, w skład której wchodzi Siarkopol. 

- Będzie to pierwsza w Polsce instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE, Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkach – podkreśla Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna, czyli właściciela PGE Energia Odnawialna. 

Grupa Azoty Siarkopol w Grzybowie jest największym producentem siarki rodzimej na świecie. Od kilkudziesięciu lat rozwija technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Przy wydobyciu stosuje metodę podziemnego wytopu siarki w obiegu zamkniętym, wykorzystując wodę techniczną z pochodzącą z kogeneracji, we współpracy z pobliską Enea Elektrownia Połaniec.

- Jesteśmy firmą, w której szczególną uwagę przywiązuje się do kwestii związanych z ochroną środowiska. Współpraca z PGE Energia Odnawialna, liderem OZE w Polsce pomoże nam zmniejszyć znacząco tzw. ślad węglowy, czyli całkowitą emisję gazów cieplarnianych wynikającą z naszej działalności. Ponadto projekt ten pozwoli nam nie tylko optymalizować koszty działalności, dzięki niższym przewidywalnym kosztom energii, ale będzie też istotny dla regionu z uwagi na dodatkowe wpływy podatkowe gminy - mówi Trajan Szuladziński, prezes zarządu Grupy Azoty Siarkopol. 

Wart podkreślenia jest także fakt, że inwestycja na terenie Kopalni Siarki Osiek wpisuje się w Program rozwoju fotowoltaiki Grupy Kapitałowej PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy zainstalowanej z energii słonecznej. W kręgu zainteresowania spółki są tereny niewykorzystywane w działalności GK PGE oraz takie, jak w Osieku, gdzie zakończono działalność przemysłową. Budowa elektrowni fotowoltaicznych pozwoli nadać im nowy charakter i może stać się istotnym elementem ich rekultywacji. PGE Energia Odnawialna nie wyklucza, że w kolejnych latach – biorąc pod uwagę zasób gruntów posiadanych przez Siarkopol – partnerzy dobudują kolejne elektrownie PV o łącznej mocy nawet kilkudziesięciu megawatów, tym razem w formule wspólnego przedsięwzięcia, z opcją wykorzystania możliwości oferowanych przez aukcyjny system wsparcia. 

W ramach współpracy GK PGE rozważa również wyposażenie elektrowni PV w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany, jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania Grupy Azoty Siarkopol lub jako zapasowe źródło zasilania.

Wyświetlono: 491

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej