Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty rozbudowuje moce produkcyjne dla poliamidu

17.12.2014

Grupa Azoty rozpoczyna w Tarnowie budowę fabryki poliamidu 6. Wartość inwestycji wynosi 320 mln zł.

Największa spółka chemiczna w Polsce podpisała umowę z niemiecką firmą Uhde Inventa-Fischer na zakup licencji, projektu procesowego oraz urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji związanej z budową instalacji poliamidu 6. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2016 r. W nowej fabryce powstawać będzie rocznie 80 tys. ton tworzywa.

- Produkty z nowej instalacji będą spełniać najwyższe światowe standardy w zakresie jakości. Zastosowane rozwiązania inżynieryjno-aparaturowe umożliwią uzyskanie precyzyjnego sterowania przebiegiem procesu produkcyjnego oraz uzyskanie korzystnych wskaźników ekonomicznych. Realizacja tej inwestycji jest ważna zarówno z punktu widzenia skali inwestycji, jak i jej znaczenia strategicznego dla Grupy Azoty. Najważniejszym efektem inwestycji będzie wydłużenie łańcucha produktowego i wzrost produkcji tworzyw konstrukcyjnych o wyższej marży. Istotne znaczenie ma również fakt, że nowa wytwórnia powstaje w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co skutkować będzie konkretnymi korzyściami ekonomicznymi – powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty.

Nowa inwestycja na terenie Tarnowa oznacza zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia, a także poprawę warunków pracy osób obecnie pracujących w Grupie Azoty przy produkcji kaprolaktamu. Zwiększona produkcja poliamidu 6 stworzy także możliwość rozwoju nowych lokalnych zakładów dalszego przetwórstwa tworzyw sztucznych w kierunku specjalistycznych produktów.

- Decyzja o realizacji tej inwestycji oznacza konsolidację mocy produkcyjnych kaprolaktamu w Grupie Azoty. Nowa Wytwórnia poliamidu 6 będzie stanowić odpowiedź na skokową zmianę, jaka nastąpiła w ostatnim czasie na globalnym rynku tego produktu. Na świecie zużywa się obecnie ok. 9 mln ton poliamidów rocznie. Dzięki większym zdolnościom produkcyjnym Grupa Azoty będzie lepiej przygotowana na zmiany na rynku oraz uniezależni się od odbiorców zewnętrznych. Realizacja projektu pozwoli też na zmianę rynku docelowego z azjatyckiego na europejski, który będzie głównym rynkiem docelowym dla tego projektu – wyjaśnia Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty.

W ciągu najbliższych czterech lat Grupa Azoty w samym tylko Tarnowie zainwestuje ponad 904 mln zł. Poza wytwórnią poliamidów Grupa Azoty do końca 2016 r. planuje oddać do użytku instalację granulacji nawozów sztucznych o wartości 140 mln zł. Wśród planowanych inwestycji znalazły się także modernizacja instalacji do produkcji c-nonu z fenolu, rozbudowa instalacji przetwórstwa poliamidów oraz wprowadzenie na rynek nowej generacji katalizatora żelazowo-chromowego.

Wyświetlono: 1652

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej