Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Puławy w 2018 r.: wyniki na miarę warunków rynkowych

26.04.2019

Grupa Azoty Puławy nieznacznie poprawiła poziom przychodów ze sprzedaży w 2018 r.

W 2018 r. przychody Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy wyniosły 3,593 mld zł, co było wynikiem o 2,5% wyższym niż w roku wcześniejszym. Zysk netto Grupy Kapitałowej GA ZAP sięgnął 55,33 mln zł, co oznacza spadek aż o 77,2% względem roku wcześniejszego.

W strukturze sprzedaży dominowała rynek wewnętrzny, odpowiedzialny za 65,7% wartości przychodów. Dynamika przychodów na rynku polskim była dodatnia i poprawiły się one o 5,3% względem roku 2017. Z kolei wartość sprzedaży eksportowej w ciągu minionego roku zmalała o 2,6%.

Z tytułu sprzedaży podstawowych produktów nawozowych GK Grupa Azoty Puławy uzyskała 50% przychodów, ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych – 38,9% przychodów, a z tytułu pozostałej sprzedaży – 11,1%.

Nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych o 63,6 mln zł

(tj. o 4,8%), głównie z tytułu wyższych wolumenów i cen sprzedaży mocznika i melaminy. W grupie podstawowych produktów nawozowych nastąpił wzrost sprzedaży o 21,9 mln zł (tj. o 1,2%), głównie za sprawą wyższych wolumenów sprzedaży saletry amonowej i nawozu Holist. Zanotowano także wzrost przychodów ze sprzedaży pozostałej o 1,5 mln zł (tj. o 0,4%).

Grupa Azoty Puławy zaraportowała spadek rentowności na wszystkich poziomach wyniku (EBITDA, EBIT, wynik netto), co wzięło się ze zwiększonej dynamiki kosztów (wyższa cena gazu ziemnego o 28%) w relacji do dynamiki zmian przychodów ze sprzedaży, sumy aktywów, kapitału zaangażowanego i kapitałów własnych.

To, co na pewno ucieszyło władze spółki z Puław to fakt, iż utrzymuje ona pozycję lidera polskiego producenta i dostawcy nawozów azotowych na rynek krajowy. Roczne zdolności produkcyjne nawozów azotowych w 2018 r. w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy wynosiły 1,43 mln ton czystego składnika (w przeliczeniu na N). Dodatkowo puławska spółka plasuje się w czołówce globalnych producentów melaminy, posiadając zdolności produkcyjne na poziomie 96,4 tys. ton rocznie. Na tle konkurencji wyróżnia się doskonałą integracją wewnętrzną od strony produkcyjnej oraz zewnętrzną od strony rynkowej. Istotnym aktywem jest lokalizacja fabryki w części Europy, która charakteryzuje się dynamicznym rozwojem konsumpcji oraz jednocześnie w bliskości do największego rynku melaminowego Europy Zachodniej.

Analizując warunki rynkowe, w jakich przyszło działać Grupie Azoty Puławy w minionym roku, zauważa ona, iż dwie fale mrozu w marcu 2018 roku spowodowały opóźnienie prac polowych, co przełożyło się na późną aplikację nawozów azotowych i ich mniejsze zużycie. Spowodowało to zastój w sprzedaży nawozów, a punkty handlowe obniżały ceny, aby wywołać popyt. Dodatkowy wpływ wywierał znacznie wyższy import saletry amonowej, a także spadek cen mocznika na rynkach zagranicznych. Szczęśliwie przez cały miniony rok w Europie mieliśmy do czynienia z wysokim popytem na melaminę, przy stabilnej choć ograniczonej podaży z uwagi na prace remontowe prowadzone przez czołowych globalnych dostawców tego produktu.

Wyświetlono: 1736

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej