Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Puławy: rok wielkiego wzrostu zysku

09.04.2020

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy osiągnęła w 2019 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 3,6 mld zł, co oznacza wzrost o 0,2% względem roku wcześniejszego. Zysk netto wyniósł 301,02 mln zł i był aż o 444% wyższy niż w 2018 r.

68,3% wartości finansowej swojej sprzedaży Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Puławy zrealizowała na rynku krajowym. Rok temu odsetek ten był nieco inny i na kraj przypadło 65,7% wartości sprzedaży. Jeśli chodzi o dynamikę, to w przypadku sprzedaży krajowej zanotowała ona wzrost o 4,2%, zaś dla sprzedaży zagranicznej był to spadek o 7,6% względem 2018 r. W grupach asortymentowych dominowała sprzedaż w segmencie Agro – 77,9%, która wyprzedziła segment Tworzywa – 10,9%.

Wzrosły w GK Grupa Azoty Puławy przychody ze sprzedaży podstawowych produktów Segmentu Agro o 78,2 mln zł (tj. o 2,9%) – głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży nawozów. Jednocześnie w tym segmencie uzyskano wzrost przychodów o 13,6 mln zł z racji wyższych wolumenów sprzedaży amoniaku oraz wzrost przychodów o 13,9 mln zł z uwagi na sprzedaż mocznika. Z drugiej zaś strony doszło do spadku przychodów ze sprzedaży w grupie podstawowych produktów Segmentu Tworzywa o 46,7 mln zł (tj. o 10,7%) z tytułu niższych cen i wolumenów sprzedaży kaprolaktamu.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie około 469,6 mln zł, w tym sama Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy w wysokości około 469,8 mln zł. Realizowane W Puławach projekty dotyczą przede wszystkim budowy nowych instalacji, poprawy efektywności instalacji istniejących oraz dostosowania do przepisów ochrony środowiska. Prowadzone są również przedsięwzięcia modernizacyjne i odtworzeniowe, mające na celu wymianę i modernizację urządzeń decydujących o poprawie jakości produkowanych wyrobów, poprawie pewności ruchu instalacji produkcyjnych oraz poprawie warunków pracy.

Największe nakłady poniesiono na projekt dotyczący modernizacji instalacji kwasu azotowego oraz budowy nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów. Drugą ważną inwestycją jest budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Wyświetlono: 959

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej