Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Puławy: duży wzrost zysku po trzech kwartałach roku

19.11.2019

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. przychody Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wyniosły 2,727 mld zł, co było wynikiem o 4,9% lepszym niż w analogicznym okresie minionego roku. Zysk netto sięgnął kwoty 284,73 mln zł i był znacząco wyższy od ubiegłorocznego, który to sięgnął po trzech kwartałach 50,31 mln zł.

W strukturze przychodów GK Grupa Azoty Puławy dominowała sprzedaż krajowa, na którą przypadło 67,5% uzyskanych obrotów. Z tytułu sprzedaży krajowej przychody powiększyły się o 11,1% względem trzeciego kwartału 2018 r., a z tytułu sprzedaży eksportowej spadły o 5,9%. W odniesieniu do asortymentu prym wiodła sprzedaż Segmentu Agro, która wniosła 59,6% przychodów, podczas gdy sprzedaż Segmentu chemia miała udział w wysokości 36,6%.

W samym tylko trzecim kwartale roku w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody ze sprzedaży podstawowych produktów nawozowych były niższe o 42,1 mln zł (tj. o 10,5%), głównie z tytułu niższych wolumenów sprzedaży większości nawozów. Z kolei przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych były niższe o 26,6 mln zł (tj. o 7,8%), głównie z tytułu niższych cen i wolumenów sprzedaży melaminy oraz kaprolaktamu.

Jednocześnie w trzecim kwartale 2019 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości około 126,2 mln zł. Realizowane projekty dotyczyły przede wszystkim budowy nowych instalacji, poprawy efektywności instalacji istniejących oraz dostosowania do przepisów ochrony środowiska. Największe wydatki poniesiono na projekt modernizacji instalacji kwasu azotowego oraz budowy nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego.

Firma zauważyła ponadto, iż na międzynarodowych rynkach średnie ceny większości nawozów azotowych w relacji do poprzedniego kwartału wykazują od początku drugiej połowy roku tendencje rosnące, za wyjątkiem mocznika i RSM. Z kolei na rynku melaminy, kluczowego produktu w Segmencie Chemii, zachodzi aktualnie wysoka podaż oraz zróżnicowany popyt w zależności od końcowego odbiorcy. Najwyższy popyt notuje branża paneli drewnianych i w mniejszym stopniu branża motoryzacyjna. Natomiast na rynku kaprolaktamu istnieje w ujęciu globalnym tendencja spadkowa ze względu na występującą nadpodaż; niewielką aktywność zakupową; obniżoną konsumpcję w branży motoryzacyjnej; niestabilne ceny ropy naftowej oraz wojnę handlową Chiny – USA.

Wyświetlono: 1695

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej