Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Puławy chce dopasować produkcję do zmian w prawie

18.09.2019

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zaraportowała potencjalne ryzyko związane z ograniczeniem stosowania wytwarzanego przez siebie nawozu na bazie azotanu amonu, który w określonych warunkach może działać jako utleniacz.

Azotan amonu jest powszechnie stosowany jako nawóz w UE, przy czym nawozy zawierające azotan amonu przed wprowadzeniem do obrotu powinny spełniać określone minimalne normy bezpieczeństwa ze względu właściwości utleniające. Wytwarzany w Puławach nawóz PULAN spełnia wszelkie wymagania techniczne dla nawozu o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu. Jednocześnie spółka zapewnia, iż dokłada starań, aby cały proces związany z produkcją i dystrybucją spełniał wymogi bezpieczeństwa.

Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości zostaną wprowadzone regulacje, które spowodują ograniczenia w stosowaniu produktów zawierających azotan amonu o określonej zawartości czystego azotu, co może się odbić na działalności Grupy Azoty Puławy.

Jest tak, gdyż unijna dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza, została od 1 lipca 2018 r. zastąpiona nową dyrektywą NEC. I ta nowa dyrektywa NEC ustanawia surowsze zobowiązania państw członkowskich w zakresie redukcji emisji antropogenicznych zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku i pyłu drobnego na lata 2020-2029 oraz na okres od 2030 r. Oznaczać to będzie nałożenie obowiązków na sektor rolny związanych z emisją amoniaku z zastosowaniem nawozów mineralnych zależnie od ich rodzajów.

Dyrektywa zobowiązuje nasz kraj do ograniczenia emisji amoniaku: o 1% dla każdego roku w latach 2010-2029; a potem o 17% w każdym roku od 2030 roku.

W przypadku nawozów mineralnych postuluje się zakaz stosowania węglanu amonu, a także zastąpienie nawozów mocznikowych nawozami saletrzanymi.

Stosowanie nawozów mocznikowych będzie mogło być kontynuowane, jeżeli emisja amoniaku z tego nawozu zostanie ograniczona co najmniej o 30%. W perspektywie 2030 roku wymagane ograniczenie emisji amoniaku może wymagać częściowego zastąpienia mocznika przez saletrę amonową.

Z tego też względu aktualnie szczególny nacisk w pracach badawczych i rozwojowych w segmencie Agro Grupy Azoty Puławy kładziony jest na rozwój w kierunku specjalistycznych nawozów o zwiększonej efektywności wykorzystania składników pokarmowych, dzięki spowalnianiu ich niepożądanych przemian w warunkach glebowych. Spółka planuje podjęcie prac w celu dostosowania nawozów na bazie mocznika do przewidywanych zmian prawa UE w zakresie ograniczania emisji amoniaku i poszerzenia oferty o nawozy specjalistyczne.

Prowadzone są badania związane z oceną oddziaływania produktów nawozowych na bazie mocznika z dodatkiem inhibitora na właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne gleby, produkcyjność roślin z uwzględnieniem emisji amoniaku do atmosfery. W ramach dalszych prac prowadzone będą badania rolnicze z wyselekcjonowanymi inhibitorami.

Wyświetlono: 1224

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej