Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Police zwiększyła poziom produkcji

30.03.2015

Minimalny spadek, jeśli chodzi o produkcję nawozów typu NPK oraz ogromny wzrost produkcji nawozów typu NP, to najważniejsze informacje związane z działalnością produkcyjną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police w 2014 r.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police jest produkcja nawozów i związków azotowych oraz produkcja barwników i pigmentów. Profil działalności spółki uzupełnia ponadto produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych oraz produkcja pozostałych wyrobów chemicznych.

W 2014 r. w odniesieniu do głównej kategorii nawozowej składającej się na ofertę firmy, czyli nawozów wieloskładnikowych NPK, zawierających trzy podstawowe składniki pokarmowe (azot, fosfor i potas), produkcja Polic była minimalnie niższa niż w 2013 r. Spółka wyprodukowała 686,38 tys. ton nawozów NPK, co było wynikiem o 5,7% słabszym niż rok wcześniej. Na szczęście biorąc pod uwagę nawozy NP, czyli nawozy wieloskładnikowe zawierające dwa podstawowe składniki pokarmowe (azot i fosfor) produkcja w Policach była w ubiegłym roku na znacznie wyższym poziomie niż w 2013 r. Firma wyprodukowała 200,51 tys. ton nawozów NP, co oznaczało wzrost o 52,8% w porównaniu z 2013 r. Jeśli chodzi natomiast o nawozy NS, czyli nawozy azotowe, zawierające dodatkowo siarkę oraz magnez i będące zgranulowaną mieszaniną siarczanu amonu, mocznika i magnezytu, to w 2014 r. wyprodukowano ich w Grupie Azoty Police w ilości 41,35 tys. ton, co jest rezultatem o 28,7% słabszym niż w 2013 r.

Produkcja ta w oczywisty sposób przełożyła się na sprzedaż spółki. W 2014 r. uzyskała ona przychody ze sprzedaży nawozów w wysokości 2,042 mld zł, co było rezultatem o 3% słabszym niż w 2013 r. Decydujący wpływ na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży nawozów miało zmniejszenie ich cen. W porównaniu z 2013 r. sprzedano zdecydowanie więcej nawozów NP oraz mocznika, co w dużym stopniu zniwelowało zmniejszenie przychodów spowodowane obniżeniem cen sprzedaży produktów w Segmencie Nawozy.

Produkcja innych, pozanawozowych, ale wciąż kluczowych dla firmy wyrobów uplasowała się w 2014 r. na poziomie zbliżonym do tego z 2013 r. I tak wielkość produkcji mocznika wyniosła w 2014 r. w Policach 362, 48 tys. ton, co dało firmie wzrost rzędu 16,4% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Produkcja amoniaku sięgnęła 508,33 tys. ton i była o 2,9% wyższa niż w 2013 r. Produkcja bieli tytanowej ukształtowała się na pułapie 36 tys. ton i była o 0,5% niższa niż rok wcześniej. Produkcja AdBlue w ilości 82,86 tys. ton była słabsza o 3,6% względem tej osiągniętej w 2013 r. Wzrosła za to produkcja kwasu siarkowego o 10,4%, wynosząc 591,85 tys. ton w 2014 r. oraz produkcja kwasu fosforowego o 10,6%, wynosząc 300,15 tys. ton.

W całym 2014 r. łączne przychody Polic ze sprzedaży wszystkich wyrobów wyniosły 2,376 mld zł i były nieznacznie niższe od przychodów za 2013 r. (o 3,7%). Największą sprzedaż odnotowano w grupie produktowej nawozów wieloskładnikowych i mocznika w wysokości 1,705 mld zł, co stanowiło 72% ogólnej wartości łącznych przychodów Grupy Azoty Police.

W minionym roku wartość sprzedaży krajowej spółki wyniosła 1,401 mld zł i była niższa o 11% w odniesieniu do roku wcześniejszego. Z kolei udział eksportu, wynoszący 40% wartości przychodów ze sprzedaży, był wyższy o 4 p.p. niż w roku poprzednim. Sprzedaż nawozów na rynek krajowy stanowiła 63% całkowitej sprzedaży nawozów, natomiast sprzedaż zagraniczna kształtowała się na poziomie 37%. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi w zakresie sprzedaży polickich nawozów były Wenezuela, Niemcy, Wielka Brytania, Paragwaj, Holandia, Argentyna. Udział sprzedaży bieli tytanowej na rynku krajowym wyniósł 52%, natomiast udział sprzedaży zagranicznej stanowił 48% całkowitej sprzedaży bieli tytanowej. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi dla bieli tytanowej z Polic były takie kraje, jak Francja, Włochy, Niemcy, Finlandia i Dania.

Władze firmy do najważniejszych czynników mających wpływ na ubiegłoroczną sprzedaż zaliczyły w pierwszej kolejności spadek cen produktów rolnych o 30%, co w połowie ubiegłego roku miało negatywny wpływ na sprzedaż nawozów. Firma zmagała się także z dużą zmiennością cen nawozów oraz niskim popytem i znacznymi okresowymi ograniczeniami produkcji wpływającymi na dynamikę zmian ceny amoniaku. W ubiegłym roku nastąpił także wzrost podaży mocznika (Chiny, Algieria, Katar) wpływający na kształtowanie się jego ceny. Pondto ceny surowców (fosforyty, sól potasowa, siarka) do produkcji nawozów wieloskładnikowych odnotowały niewielkie wzrosty.

Wyświetlono: 1857

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej