Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Grupa Azoty Police: przełożona decyzja o emisji akcji

04.04.2019

Akcjonariusze Grupy Azoty Police, w tym Grupa Azoty S.A., przychylili się do wniosku Skarbu Państwa o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnionego koniecznością dokończenia analiz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi 26 kwietnia 2019 r. w Policach. Po przerwie akcjonariusze spółki zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w kwocie ok. 1 mld zł (poprzez emisję nie mniej niż jednej i nie więcej niż 110 mln sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda). Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Police oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd spółki.

- Wniosek Skarbu Państwa zakresie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia  dotyczącego podwyższenia kapitału w Grupie Azoty Police jest naturalny i zrozumiały. Skala oraz znaczenie projektu Polimery Police dla grupy kapitałowej Grupa Azoty, a także szerzej - całej gospodarki - jest na tyle duże, że wymaga dokonania głębokiej analizy. Projekt jest realizowany zgodnie z zakładanym planem. W marcu br. wstępnie wybrano Hyundai Engineering jako generalnego wykonawcę projektu, a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji instalacji nastąpi w 2022 r. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla grupy kapitałowej Grupa Azoty, jak i dla polskiego sektora przemysłowego - mówi Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty S.A.

Środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego spółki umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Pozwoli to na dywersyfikację przychodów i ograniczy zjawisko sezonowych wahań popytu na produkty spółki oraz całej Grupy Azoty. Celem projektu Polimery Police realizowanego przez spółkę celową PDH Polska jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

- Inwestycja Polimery Police oznacza m.in. istotną dywersyfikację działalności o atrakcyjny i silnie rosnący rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Zakładamy, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej Grupy Azoty, wobec ok. 15% w 2017 r. – dodaje prezes Wardacki.

W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Inwestycja istotnie poprawi pozycję Polski wśród europejskich producentów tworzyw sztucznych, która dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie oraz największych producentów w regionie CEE (produkcja ok. 700 tys. ton). Tym samym realizacja projektu Polimery Police pozwolić może istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych.

Wyświetlono: 720

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej