Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty Police porównuje wydatki obecnego i poprzedniego zarządu

23.01.2019

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police przedstawiła zestawienie wydatków służbowych ponoszonych przez obecny zarząd, kierowany przez Wojciecha Wardackiego, jako prezesa, w porównaniu do tych samych wydatków ponoszonych przez poprzedni zarząd, kierowany przez Krzysztofa Jałosińskiego. Porównanie pokazuje ogromne różnice na korzyść obecnych władz spółki.

W specjalnym oświadczeniu szefostwo Grupy Azoty Police podkreśla, że spółka ma obecnie stabilną i dobrą sytuacje finansową, a jej zarząd od momentu objęcia funkcji w kwietniu 2016 r. konsekwentnie podejmował i nadal podejmuje szereg działań proefektywnościowych.

Przykładowo jeszcze w 2015 r. koszty pracy zarządu wynosiły ponad 150 mln zł, podczas gdy w 2018 r. zmalały one do poziomu niewiele ponad 125 mln zł. W 2015 r. spółka za usługi wykonywane przed podmioty zewnętrzne płaciła 50 mln zł, a w 2018 r. wydatki te zmalały do nieco ponad 25 mln zł.

„Dla zobrazowania rozrzutności i bizantyjskiego stylu zarządzania publiczną spółką przez poprzedni zarząd informujemy, że wydatki, jakie ponoszono w ramach zawartych umów (dwuletnie umowy bez możliwości ich wcześniejszego wypowiedzenia) z siatkarkami Chemika Police wiązały się z bardzo wysokimi kosztami. Jedna z siatkarek z tytułu umowy wizerunkowej otrzymywała wynagrodzenie w wysokości około 250 tys. zł miesięcznie, co daje w skali roku kwotę 3 mln zł. Kolejnym potwierdzeniem bizantyjskiego stylu zarządzania są kwoty wydatków reprezentacyjnych byłych członków zarządu” – napisała spółka w swoim oświadczeniu.

Ostre słowa znajdują odzwierciedlenie w liczbach odnoszących się np. do tzw. wydatków reprezentacyjnych. Były zarząd w okresie 2014 – pierwszy kwartał 2016 r. (dziewięć kwartałów) wydał z tytułu reprezentacji kwotę 2,6 mln zł. Obecny zarząd od drugiego kwartału 2016 r. do końca 2018 r. (okres dłuższy, bo 11 kwartałów) wydał na reprezentację kwotę w wysokości zaledwie 0,3 mln zł. Z kart służbowych członkowie wcześniejszego zarządu Grupy Azoty Police wydatkowali w okresie 2013 – 2016 kwotę w wysokości 2,067 mln zł. Tymczasem członkowie obecnego zarządu wydali za okres 2016 – 2017 kwotę jedynie 29 tys. zł.

Wyświetlono: 465

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej