Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty Police: nawozy przyczyną poprawy wyników za 2019 r.

15.04.2020

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police uzyskała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 2,43 mld zł, co oznacza minimalny wzrost o 0,5% względem 2018 r. Jednocześnie zysk netto wyniósł 43,53 mln zł i zwiększył się o 129%. Trend wzrostowy zachowały wszystkie wskaźniki rentowności przy zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie wskaźników zadłużenia.

Analizując poszczególne obszary biznesowe, w których działa Grupa Azoty Police dowiadujemy się że sprzedaż nawozów wieloskładnikowych odpowiadała za 63% wartości przychodów ogółem. Biel tytanowa odpowiadała za 14% przychodów, mocznik za 11%, a amoniak za 3%.

Przychody ze sprzedaży nawozów wieloskładnikowych były wyższe o 10,56% w relacji do 2018 roku. Zdecydowały o tym wyższe wolumeny nawozów NPK i NP oraz cen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych. Z kolei wielkość przychodów z tytułu sprzedaży mocznika i amoniaku była niższa, a wpływ na to miała przede wszystkim usterka na instalacji przygotowania gazu syntezowego, co spowodowało postój na liniach produkcyjnych amoniaku i mocznika. Przychody ze sprzedaży bieli tytanowej ukształtowały się również na poziomie niższym niż w 2018 r., głownie z powodu niższego poziomu uzyskanych cen produktu.

Sprzedaż krajowa stanowiła 66,5% wartości sprzedaży Grupy Azoty Police i odsetek ten nie uległ istotnej zmianie w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Sprzedaż samych nawozów na rynek krajowy stanowiła 71% całkowitej ogólnej sprzedaży nawozów. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi Grupy Azoty Police były dla nawozów Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Ukraina, Węgry, Czechy, Litwa, Hiszpania i Włochy.

Udział sprzedaży bieli tytanowej na rynku krajowym wyniósł 39%. Biel tytanowa w eksporcie trafiała głównie do Niemiec, Włoch, Francji, Danii i Szwecji.

Gdy chodzi natomiast o chemikalia, to w kraju uzyskano przychody z jej sprzedaży na poziomie 55% wszystkich przychodów. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi dla chemikaliów z Polic były Niemcy, Czechy, Dania, Francja oraz Holandia.

Grupa Azoty Police podkreśla, iż w 2019 r. nastąpił wzrost cen większości podstawowych surowców do produkcji nawozów i bieli tytanowej, czyli fosforytów, soli potasowej, siarki, kwasu siarkowego, szlaki tytanowej oraz miału węglowego. Natomiast średnia cena gazu zanotowała zdecydowanie niższy poziom niż w 2018 roku.

Przez cały miniony rok spółka kontynuowała prace nad realizacją kluczowego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Polimery Police. Zgodnie z realizowanym harmonogramem, budowa rozpoczęła się na przełomie 2019 i 2020 roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

W 2019 roku policka spółka podjęła decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji. Pozyskany z emisji akcji kapitał przeznaczony jest na wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej na najbliższe lata, w szczególności na dywersyfikację i zwiększenie rentowności przychodów oraz wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police”.

Wyświetlono: 829

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej