Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Police: dobry czas w nawozach, słabszy w pigmentach

15.11.2019

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police uzyskała w pierwszych trzech kwartałach tego roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1,849 mld zł, co jest wynikiem o 2,8% lepszym niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk netto wyniósł 44,02 mln zł, podczas gdy przed rokiem była to strata w kwocie 34,19 mln zł.

Struktura przychodów w Grupie Azoty Police po trzech kwartałach tego roku jest następująca: segment Nawozy – 82%, segment Pigmenty – 15%. W ujęciu geograficznym spółka 65% swoich przychodów uzyskała ze sprzedaży na rynku polskim. W eksporcie dominowały natomiast Niemcy.

Władze Grupy Azoty Police podkreślają, że ostatnie miesiące na rynku nawozowym przebiegały pod znakiem znaczącego wzrostu cen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych (NPK) i mocznika, co w oczywisty sposób przełożyło się na wyniki uzyskane w segmencie nawozowym.

Możliwość osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w zakresie nawozów azotowych ograniczyła wykryta podczas postoju remontowego usterka kotłów na instalacji amoniaku, skutkująca czasowym wyłączeniem instalacji produkcyjnych amoniaku oraz mocznika. Przedłużony postój instalacji miał wpływ na uzyskane marże ze sprzedaży produktów azotowych, które zostałaby prawdopodobnie zrealizowane, gdyby instalacje pracowały. Skutki finansowe całego zdarzenia w trzecim kwartale 2019 r. oszacowano na 43 mln zł.

Generalnie jednak na wzrost przychodów w segmencie nawozowym wpłynął istotny wzrost cen sprzedaży nawozów, przy niższym wolumenie sprzedaży. Skala wpływu wzrostu cen sprzedaży wyrobów na osiągnięte wyniki była wyższa od skutków obserwowanego jednocześnie wzrostu cen zakupu surowców strategicznych (z wyjątkiem obniżki cen gazu), co pozwoliło wygenerować wyższe marże ze sprzedaży nawozów.

W związku z przedłużonym postojem instalacji amoniaku i mocznika niższe były wolumeny sprzedaży produktów azotowych. Ceny gazu ziemnego do zużycia spadły o 52% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, jednocześnie w wyniku postoju instalacji spadło jego zużycie.

W trzecim kwartale wzrost przychodów w segmencie nawozowym wyniósł 1% względem trzeciego kwartału 2018 r.

Z kolei w segmencie Pigmenty w trzecim kwartale 2019 r. zanotowano spadek przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej o 18% w porównaniu z trzecim kwartałem 2018 r., na co wpływ miał głównie spadek średnich cen sprzedaży bieli tytanowej o ponad 11%.

Analogiczny okres roku 2018 przypadał na okres pierwszych spadków cen po szczycie cyklu koniunkturalnego (przy jeszcze relatywnie wysokim ich poziomie) i rozpoczął trend spadkowy cen. W pierwszym kwartale 2019 roku klienci redukowali zapasy, a na rynek, po niemal dwóch latach nieobecności, powróciła sezonowość. W drugim kwartale 2019 roku odnotowano sezonowy wzrost popytu, który ustabilizował sytuację na rynku pigmentów. W trzecim kwartale 2019 roku wyższa była średnia cena zużycia szlaki tytanowej (+11%), przy jednocześnie niższej średniej cenie ilmenitu (-13%), jednak wpływ tego elementu na wynik był zdecydowanie niższy niż w przypadku spadku cen sprzedaży. Wolumen sprzedaży bieli tytanowej w trzecim kwartale 2019 roku był niższy od uzyskanego w tym samym okresie rok wcześniej o 641 ton (-7,6%).

Wyświetlono: 970

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej