Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Grupa Azoty: po trzech kwartałach przychody wyższe o 1,9%

08.11.2018
Grupa Azoty: po trzech kwartałach przychody wyższe o 1,9%

Grupa Azoty zaprezentowała wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku spółka zanotowała przychody w kwocie 7,201 mld zł, co oznacza wzrost o 1,9% względem analogicznego okresu 2017 r. Jednocześnie zysk netto wyniósł 7,65 mln zł, podczas gdy rok temu było to 453,3 mln zł. Marża EBITDA to 8%, a w pierwszych trzech kwartałach roku ubiegłego sięgała ona 13,7%.

W dalszym ciągu wyniki roku 2018 uzyskiwane przez Grupę Azoty w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na nie w trzecim kwartale roku były rosnące ceny gazu, surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2. Do tego doszły niższe wolumeny sprzedaży.

- Wysoce niekorzystnym warunkom prowadzenia biznesu w trzecim kwartale 2018 roku towarzyszyły wysiłki Grupy Azoty na rzecz realizacji strategii Grupy do roku 2020. Poprzez szereg umów z instytucjami finansującymi zapewniliśmy finansowanie projektów korporacyjnych do 2026 roku oraz przeprowadziliśmy akwizycję Grupy Compo Expert. Akwizycja ta ma szansę dać Grupie Azoty skokowy wzrost przychodów i dostęp do innowacyjnych technologii w zakresie nawozów, który wpłynie na pozycję konkurencyjną Grupy Azoty w dłuższym horyzoncie. Poprzez rozpoczęcie operacyjnej działalności Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro zaczynamy działać na rynku nawozowym jak jeden podmiot wykorzystując w ten sposób siłę marki Grupa Azoty. Jednocześnie w trudnych warunkach makroekonomicznych Grupa Azoty, działając w poczuciu odpowiedzialności gospodarczej, starała się ograniczyć wzrost cen nawozów i nie przenosić na rolników wszystkich kosztów związanych ze wzrostem koszów produkcji. Jednak możliwości samodzielnego działania w tym względzie się wyczerpały, dlatego wzrost cen nawozów od kilku do dwudziestu procent w trzecim kwartale był nieunikniony. Wobec niezbędnego wzrostu cen miarą bycia fair wobec naszych klientów jest decyzja o racjonalizacji strony kosztowej. Grupa Azoty wdraża oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe bez uszczerbku na prowadzonym biznesie – powiedział Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Ocena wyników Grupy Azoty powinna opierać się wielowymiarowej analizie otoczenia rynkowego przypadającego na okres późnego cyklu koniunkturalnego. Mieliśmy w trzecim kwartale do czynienia z dominacją graczy surowcowych, sił popytowo-podażowych i skali konkurencji oraz wątków regulacyjnych, w odniesieniu do CO2, z bezpośrednim przełożeniem na realny koszt funkcjonowania branży. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt sentymentu inwestycyjnego i korekty na światowych giełdach. Nie omijał on notowań akcji Grupy Azoty. Dostrzegając te zagrożenia, nie pozostajemy bierni. Poprawiamy cash flow poprzez poprawę kapitału obrotowego. To wzmacnia nasz bilans. Dodatkowo aktywnie zarządzamy wydatkami CAPEX cały czas utrzymując parametry wskaźników bankowych na poziomie akceptowalnym przez naszych partnerów finansowych. Planowane do realizacji w czwartym kwartale transakcje pozwolą w relatywnie krótkim czasie osiągnąć tzw. „quick win”. Wzmocnią stronę przychodową oraz zapewnią dodatkową marżę – dodał Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse Grupy.

Jak informuje spółka, z perspektywy poszczególnych segmentów biznesowych największa erozja marży nastąpiła w segmencie nawozów. Znaczący wzrost (o 50% r/r) ceny gazu w okresie początku sezonu nawozowego (lipiec-wrzesień), który cechuje się sprzedażą „na magazyn”, a tym samym najniższą ceną wespół z niskimi notowaniami amoniaku i mocznika w stosunku do kosztu wytworzenia, nie pozwoliły na pokrycie strat wynikających z niekorzystnych tendencji surowcowych. Dochodzące do tego problemy logistyczne wynikające z realizowanych prac kolejowych,  nieplanowane postoje technologiczne oraz niekorzystne warunki pogodowe (przedłużająca się susza), skumulowały negatywne skutki na marże segmentu. Dodatkowo silna presja importerów wymusiła działania wzmacniające rodzimy rynek. Uatrakcyjnienie oferty krajowej dla rolników pozwoliło przesunąć import na kraje Europy Zachodniej. To pozwoliło wypracować – pomimo chwilowych spadków marż - pole do odrobienia strat w następnych kwartałach przypadających na szczyt sezonu nawozowego.

Ostatecznie biznes nawozowy zrealizował przychody na poziomie 3,4 mld zł i 15 mln zł EBITDA w ujęciu pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r.

W segmencie Tworzyw Grupa Azoty zrealizowała spadki wyników w otoczeniu rosnącej presji ze strony surowcowej i produktowej. Wzrost notowań ropy naftowej z przełożeniem na poziom cenowy surowców petrochemicznych (benzen i fenol) oraz z drugiej strony większa skłonność rynku do negocjowania cen poliamidów nie pozostawały bez echa, jeśli chodzi o wyniki operacyjne. Dodatkowo znacząco wyższe koszty energetyczne wpłynęły na pogorszenie EBITDA 
o ok. 25 mln zł notując przy tym wyższe parametry sprzedaży (363 mln zł za trzeci kwartał br. vs 352 mln zł za trzeci kwartał 2017 r.) wskutek zwiększonych mocy produkcyjnych PA6.

Biznes Chemii jako kompilacja biznesów B2B wygenerował sprzedaż wyższą o 11% do poziomu 755 mln zł, za sprawą m.in. zwiększenia sprzedaży pochodnych mocznika (mocznika dla celów technicznych oraz roztworów mocznika w postaci AdBlue NOXy). Pokazał tym samym aktywność Grupy Azoty do elastycznego zarządzania azotem ukierunkowaną na poszukiwanie wyższej marży. Dodatkowo sprzedaż została wzmocniona częścią wydobywczą w postaci sprzedaży siarki. Siarka notując wzrost ceny o ponad 60% wydatnie wsparła wynik segmentu.

Ostatecznie segment zanotował pogorszenie kwartalnego wyniku EBITDA o ponad 53 mln zł (31 mln zł w trzecim kwartale br. vs 84 mln zł EBITDA w trzecim kwartale 2017 r.), co w głównej mierze wynikało ze wzrostu cen gazu, cen surowców petrochemicznych w segmencie OXO (przy jednocześnie niższym poziomie produkcji z uwagi na różne rozłożenie przestojów remontowych) oraz wzrostów kosztu surowców w biznesie Pigmentów o blisko 13% przy jednoczesnej presji cenowej bieli, która za kwartał osiągnęła poziom 8%.

Wyświetlono: 786

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej