Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty: innowacje w branży nawozowej

29.10.2020

Liczne prace badawczo – rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnych nawozów realizuje obecnie Grupa Azoty.

Pierwszy projekt Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty Police i Łukasiewicz-INS dotyczy opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i nawozów wieloskładnikowych (NPK). Celem jest wolniejsze uwalnianie składników pokarmowych do gleby, a tym samym zwiększenia ich wykorzystania przez rośliny. Nawozy otoczkowane będą też ulegały degradacji w środowisku glebowym w ciągu maksymalnie 48 miesięcy. Kluczową korzyścią z realizacji projektu, jak i wdrożenia jego wyników do działalności przemysłowej, będzie pozytywny wpływ na środowisko.

Kolejny projekt z obszaru nawozów, „Specjalistyczne produkty nawozowe na bazie saletrosiarczanu amonu z funkcjonalnymi dodatkami”, realizowany jest przez tarnowską część Grupy Azoty. W tym przypadku chodzi o opracowanie nowych nawozów, które zostaną wzbogacone w dodatki zapewniające optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, co zwiększy skuteczność przyswajania azotu, wpłynie korzystnie na zdrowotność roślin uprawnych i zmiany właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych gleb.

Dwa kolejne projekty toczą się w Grupie Azoty ZAK i polegają na stworzeniu technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru odpadowego oraz stworzenia innowacyjnego procesu otrzymywania gamy estrów wobec katalizatora w postaci cieczy jonowej.

- Badania, rozwój i innowacje są jednym z kluczowych elementów strategii realizowanej przez Grupę Azoty. Nasze projekty badawcze i inwestycyjne przesuwają nas z pozycji producenta prostych chemikaliów bazowych w kierunku bardziej zaawansowanych, wysokomarżowych produktów specjalistycznych. Przeznaczamy duże nakłady na rozbudowę własnego zaplecza naukowo-badawczego, ale współpracujemy też z zewnętrznymi jednostkami badawczymi, naukowymi start-upami – ocenia Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Wyświetlono: 834

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej