Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Chorzów prowadzi prace badawczo - rozwojowe

28.02.2020

Grupa Azoty Chorzów, wchodząca w skład Grupy Azoty Puławy, przedstawiła swoje plany badawczo – rozwojowe.

Działalność badawczo-rozwojowa spółki jest skupiona na opracowaniu innowacyjnych produktów w celu poszerzenia oferowanego asortymentu oraz stworzenia oferty komplementarnej do innych produktów Grupy Azoty. W ramach prowadzonych projektów rozwojowych, we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie dysponującym nowoczesnym zapleczem w zakresie badań jakościowych i ilościowych nawozów, prowadzone są intensywne prace dotyczące w szczególności nawozów specjalistycznych oraz biostymulatorów. Nawozy wzbogacane w funkcjonalne dodatki organiczno-mineralne przyczyniają się do poprawy jakości gleb oraz wzrostu i rozwoju roślin. Wspomagają one i uzupełniają standardowe nawożenie mineralne, a dodatkowo są przyjazne dla środowiska naturalnego.

- W efekcie dotychczasowej współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie dokonano dwóch zgłoszeń patentowych dotyczących płynnych kompozycji zawierających inhibitor ureazy, niezbędny jako dodatek do nawozów na bazie mocznika granulowanego, roztworów saletrzano mocznikowych (RSM) oraz nawozów wieloskładnikowych NPK. Wdrożenie inhibitora jest odpowiedzią na zmieniające się regulacje prawne, w tym między innymi dyrektywę NEC w sprawie redukcji emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych i wpisuje się w strategię Grupy Azoty – poinformowała Grupa Azoty Chorzów.

Wyświetlono: 1602

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej