Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Globalny rynek surfaktantów rolnych czeka w latach 2018 - 2022 dynamiczny wzrost

16.04.2018

Agencja ResearchandMarkets.com ocenia, że globalny rynek rolniczych środków powierzchniowo czynnych wygenerował w 2017 r. przychody w kwocie 1,37 mld dolarów. W 2022 r. ma to być już 1,88 mld dolarów, przy corocznym wzroście na poziomie 6,4%.

Dynamiczny rozwój branży w głównej mierze spowodowany jest zwiększającym się zapotrzebowaniem na produkty agrochemiczne, w połączeniu z rosnącym znaczeniem produktów ekologicznych. Innym czynnikiem napędzającym rynek jest popularyzacja tzw. rolnictwa precyzyjnego, które w ogólnym rozumieniu polega na komputerowym wsparciu i odpowiedniej analizie danych dotyczących zróżnicowania przestrzennego plonów w obrębie danego pola. Na podstawie stworzonej mapy plonów można w sposób kontrolowany i wybiórczy stosować zabiegi nawożenia i ochrony roślin. Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost rynku są tzw. uprawy chronione.

Jak przyznają analitycy z ResearchandMarkets.com, nie należy jednak zapominać o czynnikach hamujących obecny wzrost. Chodzi głównie o zaostrzające się przepisy prawne dotyczące stosowania syntetycznych środków powierzchniowo czynnych oraz ograniczenia w zakresie użycia genetycznie modyfikowanych nasion. Wśród największych wyzwań rynku znajduje się znaczący wzrost społecznych obaw o środowisko naturalne i o zdrowie w odniesieniu do stosowania agrochemikaliów, jakimi są m.in. surfaktanty rolnicze.

Rynek rolniczych substancji powierzchniowo czynnych (surfaktantów), w zależności od rodzaju, może być podzielony na niejonowe, anionowe, kationowe i amfoteryczne. Analiza branży wskazała, że to właśnie segment rolnych surfaktantów niejonowych ma obecnie największy udział w rynku. Jednocześnie niejonowe środki powierzchniowo czynne są sprzedawane jako dodatek do środków chwastobójczych, w postaci roztworu. Wyróżniają je również liczne zalety, m.in. są one dobrymi środkami dyspergującymi, stabilnymi w zimnej wodzie i mniej toksycznymi (szkodliwymi) dla roślin i zwierząt.

Wspomniana analiza rynku przewiduje, że regionem najszybciej rozwijającym się w najbliższych pięciu latach będzie Ameryka Południowa. W głównej mierze ma być to zasługa Brazylii i Argentyny, które są wiodącymi producentami rolnymi na świecie.

Ameryka Północna zdominowała rynek w 2017 r. ze względu na obecność czołowych graczy, m.in. amerykańskich firm DowDuPont, Huntsman Corporation, Helena Chemical i Stepan Company.

Inni liczący się producenci o charakterze globalnym to BASF (Niemcy), AkzoNobel (Holandia), Evonik (Niemcy) i Solvay (Belgia). W skali regionalnej liczą się także firm Nufarm (Australia), Clariant (Szwajcaria), Croda International (Wielka Brytania), Wilbur-Ellis Company (USA).

Wyświetlono: 756

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej