Nowości - Przemysł kosmetyczny ze świata

Globalny rynek SLES bazuje na popycie z branży kosmetycznej i detergentowej

17.07.2019
Autor: Anna Jarosik

Wzrost na globalnym rynku soli sodowej siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego (SLES) uzależniony jest od rosnącej komercjalizacji produktów kosmetycznych, detergentowych i tych do higieny osobistej.

SLES jest anionowym środkiem powierzchniowo czynnym o odpowiednio łagodniejszym działaniu. Nie podrażnia skóry w przeciwieństwie do innych anionowych środków powierzchniowo czynnych, w tym laurylosiarczanu sodu (SLS). Jest korzystnym środkiem powierzchniowo czynnym w zastosowaniach do higieny osobistej. W nadchodzących latach korzyści zdrowotne wynikające z czystości w gospodarstwach domowych oraz w instytutach i przestrzeniach komercyjnych skutecznie wpłyną na coraz większe zapotrzebowanie na anionowe środki powierzchniowo czynne, tj. sól sodową siarczanu oksyetylenowago alkoholu laurylowego (SLES).

SLES z roku na rok zyskuje rosnącą popularność ze względu na dobrą rozpuszczalność, szeroką kompatybilność z innymi środkami powierzchniowo czynnymi, zdolność do zagęszczania, wysoką biodegradowalność oraz odporności na twardą wodę. Jego wyjątkowa emulgacja, odkażanie, dyspersja, rozpuszczalność i właściwości pieniące zwiększają przydatność w produktach do prania ręcznego, w szamponach, płynach do kąpieli i wielu innych produktach detergentowych i kosmetycznych.

W​wysoki wskaźnik komercjalizacji produktów do pielęgnacji ciała, w połączeniu z rosnącą tendencją w zakresie higieny i czystości, może mieć pozytywny wpływ na całą branżę związaną z solą sodową siarczany okyetylenowanego alkoholu laurylowego. Nauka o surfaktantach szybko się rozwija wraz z ich popularyzacją w wielu różnych gałęziach przemysłu.

Rosnące wymagania rynku związanego z produktami czyszczącymi i piorącymi odgrywają istotną rolę w kształtowaniu zmian, które zachodzą w technologii surfaktantów. Detergenty do prania mają bardzo silny wpływ na przemysł związany ze środkami powierzchniowo czynnymi, dodatkowo zwiększają rentowność tego rynku.

Szacuje się, że w 2019 roku globalny rynek SLES wygeneruje wartość wynoszącą 1,2 mld dolarów. Taka wielkość rynku uwarunkowana jest rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów na detergenty i produkty do pielęgnacji ciała. Aktualnie dynamika rozwoju omawianego rynku SLES to 4% rocznie.

Unikalne właściwości SLES i łatwość formułowania czy wytwarzania, w połączeniu z kompatybilnością ze wszystkimi innymi rodzajami środków powierzchniowo czynnych, uczyniły go jednym z najbardziej korzystnych pierwszorzędowych środków powierzchniowo czynnych przeznaczonych do ciekłych detergentów.

Chociaż strona ekonomiczna oraz ułatwiona dostępność w połączeniu z dobrymi właściwościami pieniącymi SLES powodują wzrost tego rynku, to istnieją czynniki, które mogą utrudniać ekspansję rynkową. Jednym z nich czynników jest niekorzystny wpływ soli sodowej siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego na ludzi. Według niektórych uznanych na całym świecie organizacji długotrwałe narażenie na tego typu związki chemiczne może powodować podrażnienie skóry i oczu. Zagrożenia dla zdrowia związane ze SLES mogą prowadzić do zastąpienia produktu składnikami pochodzenia biologicznego lub organicznego w krajach rozwiniętych. Ostatnie trendy rynkowe wskazują na tendencję związaną z wprowadzaniem na rynek produktów do higieny osobistej wolnych od SLES.

Wyświetlono: 9831

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej