Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Globalny rynek płynów technicznych pod silnym wpływem przemysłu elektronicznego

02.04.2019
Autor: Anna Jarosik

Wartość globalnego rynku płynów technicznych (fluorowanych) sięga 854 mln dolarów i rynek ten wzrasta w tempie 8,8% rocznie, by w 2023 r. dojść do poziomu 1,3 mld dolarów.

Globalny rynek płynów technicznych (inaczej płynów fluorowanych) obejmuje m.in. smary, rozpuszczalniki oraz płyny do przenoszenia ciepła. Wśród segmentów wykorzystujących płyny techniczne znajduje się branża elektroniczna, produkcja półprzewodników, przemysł samochodowy, przetwórstwo chemiczne, wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu, wytwarzanie energii oraz przemysł lotniczy.

Płyny techniczne są stosowane przemyśle elektronicznym i w produkcji półprzewodników jako środki smarne, rozpuszczalniki i płyny przenoszące ciepło. Przemysł elektroniczny wymaga długoterminowych rozwiązań o wysokiej wydajności ze względu na zwiększone oczekiwania związane z zarządzaniem termicznym, m.in. w testach automatycznych, urządzeniach z silnikami elektrycznymi, w chemicznym osadzaniu z fazy gazowej.

Najczęściej płyny techniczne mają niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i nie wywierają niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego też oczekuje się, że rosnące zapotrzebowanie na nie w zastosowaniach związanych z zarządzaniem termicznym w przemyśle elektronicznym i półprzewodnikowym będzie napędzać rynek w segmencie urządzeń elektronicznych.

Płyny techniczne stosowane do wymiany ciepła utrzymują temperaturę całego układu lub systemu, jednocześnie wpływając na zwiększoną oszczędność energii, poprzez przenoszenie ciepła z jednego systemu do drugiego. Tego typu płyny techniczne magazynują ciepło, aby zapobiec przegrzaniu urządzeń termicznych. W tym celu stosowana jest cyrkulacja płynu przez części mechaniczne danego urządzenia. Wśród istotnych właściwości płynu przenoszącego ciepło należy mieć przede wszystkim na uwadze niską toksyczność, obniżoną lepkość, zwłaszcza w niskich temperaturach, wysokie ciepło właściwe, przewodność cieplną oraz wysoką temperaturę zapłonu.

Główne podmioty na rynku płynów technicznych to Daikin Industries (Japonia); Solvay Group (Belgia); The Chemours Company (Stany Zjednoczone); 3M Company (Stany Zjednoczone); Asahi Glass Company (Japonia); Halocarbon Products Corporation (Stany Zjednoczone); Halopolimer, OJSC (Rosja); F2 Chemicals (Wielka Brytania); IKV Group (Wielka Brytania); Lubrilog SAS (Francja); Nye Lubricants (Stany Zjednoczone) oraz Interflon (Holandia).

Wyświetlono: 1677

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej