Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Globalny rynek katalizatorów polipropylenowych może osiągnąć wartość 1,46 mld dol. do 2022 r.

17.06.2018

Raport opublikowany przez agencję MarketsandMarketsTM analizujący rynek dla katalizatorów polipropylenowych (PP) na świecie, bierze pod uwagę rodzaje katalizatorów, tj. katalizatory Zieglera-Natty (czyli mieszaniny związków chemicznych stosowanych jako katalizatory polimeryzacji olefin) oraz metaloceny (czyli metaloorganiczne związki katalizujące reakcje redukcji oraz polimeryzacji stereospecyficznej); procesy produkcyjne (tj. proces masowy, proces fazy gazowej).

W raporcie prognozuje się, że wielkość rynku katalizatorów polipropylenowych na świecie wzrośnie z 1,09 mld dol. wygenerowanych w roku 2017 do wartości nawet 1,46 mld dol. do roku 2022. Wartość skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) szacowana jest na 6,1% w okresie od 2017 r. do 2022 r. Wzrost ten jest przypisywany rosnącemu zapotrzebowaniu na katalizatory PP, wzrostem produkcji PP oraz ulepszeniami technologicznymi, które obecnie napędzają rynek.

Z raportu wynika, że katalizatory Zieglera-Natty są dominującą grupą katalizatorów PP na rynku. Ich największy udział w rynku będzie się utrzymywał również w kolejnych latach. Katalizatory Zieglera-Natty zapewniają doskonałą kontrolę morfologii podczas polimeryzacji. Skuteczność tych katalizatorów na skalę komercyjną została potwierdzona na liniach produkcyjnych polipropylenu, zarówno procesach masowych, jak i w procesach fazy gazowej. To właśnie ten typ katalizatorów przyspieszył rozwój przemysłu polipropylenowego, umożliwiając w stosunkowo niedrogi i łatwy sposób kontrolowanie produkcji polipropylenu. Obecnie ponad połowa wyprodukowanego na świecie polipropylenu wykorzystuje katalizator Zieglera-Natty.

Jednocześnie przewiduje się, że proces wytwarzania fazy gazowej będzie wzrastał w sposób najbardziej dynamiczny w okresie 2017-2022. Proces ten jest podobny do procesu masowego w odniesieniu do monomerów. Różni się jednak od zwykłego procesu, ponieważ w tym przypadku polimeryzację prowadzi się raczej w propylenie w fazie gazowej niż w propylenie w postaci ciekłej. Ten proces wytwarza wysokiej jakości PP (99% izotaktyczny), z minimalną ilością PP resztkowego (ataktyczny). Ta faza nie wymaga ręcznego usuwania pozostałości katalizatora lub ataktycznego propylenu. Opłacalność i wysoka izotaktyczność cząsteczki polipropylenu są kluczowymi czynnikami napędzającymi rynek wykorzystujący w produkcji proces w fazie gazowej.

Przewiduje się, że rynek katalizatorów polipropylenowych w regionie Azji i Pacyfiku wzrośnie na najwyższym poziomie CAGR w latach 2017-2022. Natomiast Chiny są największym rynkiem dla katalizatorów polipropylenowego w tym regionie. Spodziewany wzrost inwestycji zagranicznych i wzrost liczby nowych zakładów produkcyjnych w regionie stanowi główny czynnik napędzający wzrost rynku katalizatorów polipropylenowych.

Wśród głównych graczy rynku raport wymienia firmy LyondellBasell Industries (Holandia), Clariant (Szwajcaria), Mitsui Chemicals (Japonia), W.R. Grace & Co., (USA) oraz China Petrochemical (Chiny).

Wyświetlono: 656

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej