Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Globalny rynek HTPB pozostanie niszowy mimo wzrostu o ponad 10% rocznie

07.06.2018

Agencja MarketsandMarkets poddała analizie globalny rynek HTPB, czyli polibutadienu zakończonego grupami hydroksylowymi. HTPB może być stosowane w takich aplikacjach, jak paliwo rakietowe, powłoki i membrany wodoodporne, kleje, szczeliwa.

Aktualna wartość rynku HTPB szacowana jest na 131,9 mln dolarów, podczas gdy w 2022 r. ma to być 215,7 mln dolarów. Jak zatem widać z przywołanych licz jest to branża niezwykle niszowa. Nie zmieni tego nawet fakt, że do 2022 r. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wynosić ma 10,3%.

To produkcja paliwa rakietowego konsumuje największe ilości HTPB, będąc tym samym rynkiem generującym największą wartość. Dzieje się tak z uwagi na zastosowanie HTPB jako paliw i spoiw w produkcji stałych paliw silnikowych do rakiet (materiałów pędnych). Propelent (inaczej gaz wytłaczający, materiał pędny) w procesie spalania wytwarza siłę ciągu w rakiecie, który jest wymagany do osiągnięcia odpowiednich warunków końcowych, takich jak zasięg i prędkość. Ze względu na konfigurację HTPB, poliuretanowe środki wiążące w postaci stałego propelentu rakietowego bazującego na polimerze HTPB mają dużo lepsze właściwości naprężeniowo-odkształceniowe (większe wydłużenie) oraz korzystniejsze właściwości, zwłaszcza w niskich temperaturach aniżeli podobne homopolimery butadienowe o wyższej funkcyjności grupy hydroksylowej.

Oczekuje się, że budownictwo i inżynieria lądowa także będą szybko rozwijającą się dziedziną zastosowań końcowych dla HTPB. Obecnie polibutadien zakończony grupami hydroksylowymi jest szeroko stosowany w produkcji klejów do wodoodpornych membran powlekających i uszczelniaczy, które to kierowane są przede wszystkim do sektora budowlanego i do inżynierii lądowej. HTPB jest stosowany w elastomerycznych poliuretanach i wykazuje wysoką hydrofobowość ze względu na szkielet polibutadienowy.

Uszczelniacze HTPB są używane na całym świecie w szybach izolacyjnych. Dodatkowo HTPB jest stosowany w uszczelniaczach do okien szklanych izolacyjnych i jest w stanie zapewnić doskonałą przyczepność, odporność na promieniowanie UV i właściwości fizyczne w szerokim zakresie temperatur.

W aspekcie geograficznym to Ameryka Północna ma największy udział w globalnym rynku HTPB.

Wśród kluczowych graczy na rynku HTPB wyróżnić można takie firmy, jak Total Cray Valley; Evonik Industries; Idemitsu Kosan Global; CRS Chemicals; Emerald Performance Materials LLC; Island Pyrochemical Industries; Monomer-Polymer & Dajac Labs; Zibo Qilong Chemical Industry oraz Aerocon Systems Co. (USA).

Wyświetlono: 446

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej