Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Globalny rynek dyspersji polimerowych zdominowany przez producentów farb  i powłok

14.08.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek dyspersji polimerowych wart jest 7,6 mld dolarów. Wzrost odbywa się w tempie 5% rocznie z uwagi na zapotrzebowanie pochodzące z branży produkcji farb i powłok.

Dyspersje polimerowe stosuje się w farbach dekoracyjnych i powłokach, głównie ze względu na ich różnorodne właściwości. Obejmują one zwiększenie wytrzymałości i zmniejszenie ilości energii wymaganej do suszenia. Dyspersje polimerowe są również stosowane w powłokach ochronnych. Jednocześnie są przyjazne dla środowiska naturalnego.

Zapewniają dobrą przyczepność do podłoży zawierających celulozę. Dodatkowo dyspersje polimerowe stosuje się w klejach do drewna. Przykładowo, wodne dyspersje poliuretanowe to dyspersje polimerowe stosowane w powłokach i klejach, które wykorzystują wodę jako główny rozpuszczalnik. Tego typu dyspersje są używane w celu zmniejszenia zużycia produktów na bazie rozpuszczalników, z uwagi na wzrost przepisów dotyczących ilości lotnych związków organicznych i niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza.

To branża produkcji farb i powłok ma najbardziej znaczący udział w globalnym rynku dyspersji polimerowych. Przesuwa się ona w kierunku stosowania technologii o niskiej zawartości lotnych związków organicznych i przyjaznych dla środowiska, m.in materiałów na bazie wody. Ten czynnik mocno napędza zapotrzebowanie na dyspersje polimerowe.

Również obawy związane ze środowiskiem naturalnym, spowodowane rosnącym śladem węglowym, skłoniły użytkowników do stosowania klejów na bazie wodnej dyspersji polimerowej. Dyspersje polimerów zapewniają korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie śladu węglowego. Zmniejszają również całkowity koszt produkcji klejów. Okazuje się, że wysokiej jakości dyspersje polimerów zapewniają czystą płynność i dobrą tolerancję wypełniacza, aby zminimalizować ryzyko niestabilności podczas krzyżowego zanieczyszczenia podłoża.

W przypadku dyspersji polimerowych na bazie rozpuszczalników to są one formułowane przy użyciu rozpuszczalnika i żywicy podstawowej. Rozpuszczalnik odparowuje, gdy jest stosowany w powłokach. Dość powszechnie stosowane rozpuszczalniki zawierają znaczne ilości LZO, które są toksyczne dla ludzi. Zastosowanie dyspersji polimerowych na bazie rozpuszczalników w farbach, powłokach i klejach prowadzi do pogorszenia jakości powietrza. Doprowadziło to do wdrożenia surowszych norm dotyczących powłok i klejów na bazie rozpuszczalników. Organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych i Europie wdrożyły surowe zasady dotyczące emisji LZO.

Globalny rynek dyspersji polimerów jest skonsolidowany i jednocześnie zdominowany przez dużych producentów. Kilku największych producentów ma w swoich rękach 60% udziałów w branży. Wśród nich wyróżniamy Wacker Chemie; BASF; Clariant; AkzoNobel; The Dow Chemicals, Celanese Corporation oraz Huntsman Internal LLC.

Wyświetlono: 2723

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej