Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Globalny rynek butadienu rośnie w tempie 5,5% rocznie

19.12.2018
Autor: Anna Jarosik

Butadien pochodzenia syntetycznego jest zdecydowanie popularniejszym rozwiązaniem niż butadien pochodzenia biologicznego, niemniej obydwa typy surowca cieszą się dużym popytem pochodzącym z sektora kauczukowego, a pośrednio oponiarskiego i motoryzacyjnego.

Syntetyczny butadien wytwarza się na drodze rafinacji strumienia surowego butylenu (izomeru C4), czyli produktu ubocznego produkcji etylenu i propylenu. 90% dostępnego na rynku butadienu to właśnie ten syntetyczny. Znajduje on zastosowanie w produkcji kauczuków: butadienowo-styrenowego (SBR), butadienowego (PBR), kopolimeru styrenowo-butadienowego (SB latex), akrylonitrylo-butadienowego (NBR) oraz akrylonitryl-butadieno-styrenowego (ABS).

Wahania cen ropy naftowej, z tendencją rosnącą i stosunkowo niskie ceny gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych wymusiły w ostatnich kwartałach na firmach petrochemicznych przeniesienie uwagi z krakingu benzyny ciężkiej, pochodzącej z ropy naftowej na etan krakingowy, bazujący na gazie ziemnym. Tego typu zmiana wpłynęła niekorzystnie na dostępność rynkową butadienu. To z kolei zwiększyło zainteresowanie tzw. celową (ukierunkowaną) produkcją butadienu wykorzystującą zamiast konwencjonalnych surowców, surowce odnawialne. W ostatnim czasie wzrosło również zainteresowanie w sektorze oponiarskim na opony bardziej przyjazne środowisku. Obecnie opony ekologiczne są wytwarzane z kauczuku syntetycznego pochodzącego z monomerów, wykorzystujących bioodpady, tj. bio-izopren i bio-butadien. Genomatica (lider w dziedzinie bioinżynierii i technologii procesów biologicznych) oraz Cobalt Technologies zawarły umowę na kolejne pięć lat na wyprodukowanie butadienu pochodzenia biologicznego.

Ponad 75% butadienu syntetycznego wykorzystywane w produkcji wyrobów kauczukowych i w przemyśle motoryzacyjnym. W złożonych materiałach kauczukowych butadien syntetyczny i pochodzenia biologicznego jest mieszany z elastomerami naturalnymi i syntetycznymi oraz z różnymi olejami przetwórczymi.

Butadien syntetyczny i ten oparty na biotechnologii stosuje się jako środki wzmacniające kauczuki, przykładowo w produkcji opon. Dzieje się tak ze względu na ich parametry i zdolność gwarantującą lepsze wzmocnienie i zwiększoną sprężystość oraz podwyższoną wytrzymałość na rozdarcie czy przewodność.

Aktualnie globalny rynek butadienu rośnie w tempie 5,5% rocznie i taka dynamika utrzymać powinna się do 2026 r., gdy to rynek omawianego produktu będzie wart ok. 27,9 mld dolarów.

Branża kauczukowa i motoryzacyjna będą powodować stały wzrost zapotrzebowania zarówno na butadien syntetyczny, jak i biologiczny. Systematyczna zmienność cen surowców (tj. izomeru butyleny C4 i oleju butadienowego) oraz ilości gazów niebezpiecznych, emitowanych do atmosfery podczas produkcji syntetycznego butadienu są natomiast głównymi czynnikami ograniczającymi wzrost rynku dla syntetycznego butadienu.

Pod względem geograficznym i wielkości wygenerowanych przychodów, to region Azji i Pacyfiku, z udziałem 53%, dominuje w światowym rynku butadienu. Chiny są zaś głównym producentem butadienu syntetycznego i biologicznego. Oczekuje się, że region Azji Pacyfiku utrzyma swoją dominującą pozycję w branży. Producenci samochodów i opon chętnie przenoszą swoje bazy produkcyjne do krajów rozwijających się, które zlokalizowane są w tym regionie. Ułatwiona dostępność ropy naftowej i surowców do produkcji butadienu zachęca wytwórców do rozpoczęcia działalności właśnie w tym miejscu, tak samo zresztą jak na bliskim Wschodzie. Udział Ameryki Północnej i Europie do 2026 r. nie powinien natomiast wzrosnąć.

Obecnie rynek butadienu zdominowany jest przez duże podmioty: BASF; Eni; Evonik Industries; Exxon Mobil Corporation; Petrochemical Corporation of Singapore; Repsol Group; Royal Dutch Shell; SABIC; Dow Chemical Company; TPC Group; Yeochun NCC; INEOS; LyondellBasell Industries oraz PJSC Nizhnekamskneftekhim.

Wyświetlono: 796

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej