Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

GIS przywrócił wystawianie certyfikatów GMP na potrzeby eksportu kosmetyków

10.07.2020

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego z zadowoleniem przyjął zapewnienie ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego, że certyfikaty GMP będą znów wystawiane przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne na wniosek producentów. Stacje pobiorą opłatę za dokument w wysokości ustalonej na poziomie powiatów.

- Niedługo powinniśmy otrzymać wstępną informację z warszawskiej WSSE, na jakiego rzędu koszty mamy być przygotowani. Inspekcja przestrzega jednak, że ze względu na utrzymującą się epidemię COVID-19 i obciążenie audytowaniem osób przebywających na kwarantannie procedura wystawiania certyfikatów GMP może się przedłużać. Producenci proszeni są więc o cierpliwość – mówi Ewa Starzyk, dyrektor ds. Naukowych i Legislacyjnych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego, która to organizacja zabiegała o taką właśnie decyzję Inspektoratu.

Wystawianie certyfikatów zostało wstrzymane po wejściu w życie ustawy o produktach kosmetycznych, która wdrożyła przepisy niezbędne do stosowania rozporządzenia 1223/2009/WE w zakresie środków karnych i organów administracji. Zgodnie z przepisami rozporządzenia producent/osoba odpowiedzialna wystawia oświadczenie o stosowaniu GMP. Niektóre kraje (np. Izrael, Iran, Chiny) wprowadziły jednak lokalne przepisy, które wymagają, aby certyfikaty GMP były wystawiane przez organy administracji. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, gdzie certyfikaty eksportowe są wystawiane przez organy nadzoru. Dzięki temu eksport kosmetyków z Polski do Chin czy Izraela będzie łatwiejszy.

Wyświetlono: 771

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej