Gdańsk nie straci na połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos

23.09.2020

Władze PKN Orlen przekonują, że na połączeniu z Grupą Lotos zyska także Gdańsk. To tam może powstać ważne centrum kompetencyjne pracujące na rzecz całej Grupy.

W procesie połączenia PKN Orlen z Grupa Lotos, płocki koncern chce wykorzystać posiadane już od lat doświadczenia, które uczynią z Gdańska istotny punkt w nowej organizacji. W ramach Grupy, już teraz spółka Orlen Południe jest sukcesywnie przekształcana w centrum kompetencyjne w zakresie biopaliw. Z kolei czeskie instytuty badawcze będące własnością Unipetrol specjalizują się w badaniu tworzyw sztucznych. Gdańsk potencjalnie mógłby stać się w ramach Grupy Orlen ośrodkiem odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi (np. wodorem). W ramach specjalizacji funkcjonowania Grupy Lotos rozważane jest stworzenie w Gdańsku klastra technologii wodorowych i czystych technologii energetycznych. Taki pomysł uwzględnia dotychczas realizowane przez spółki projekty, m.in. projekty Pure H2 w Grupie Lotos i projekty wodorowe w PKN Orlen.

Jednocześnie połączony podmiot to zdecydowanie większy potencjał do wygospodarowania znaczących środków na badania, które są niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju każdej gospodarki. PKN Orlen buduje obecnie w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem jest realizacja prac nakierowanych na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz prac nad nowymi produktami i technologiami. Zespół Grupy Lotos będzie mógł korzystać zarówno z doświadczeń, jak i infrastruktury PKN Orlen w Płocku (w tym z Centrum Badawczo-Rozwojowego), jak i ośrodków naukowo-badawczych w Czechach.

- Przede wszystkim należy obalić pojawiający się w wielu wypowiedziach mit, wedle którego proces połączenia zagrozi interesom Gdańska i Pomorza. Intencją obu stron transakcji jest to, aby fuzja koncernów miała pozytywny wpływ na rozwój miasta i regionu. Korzyści to przede wszystkim zwiększenie potencjału paliwowego spółki oraz ściślejsza współpraca z trójmiejskimi ośrodkami naukowymi. To także większe bezpieczeństwo samej rafinerii i związanych z nią miejsc pracy. PKN Orlen już teraz współpracuje z trójmiejskim środowiskiem start-upów. Koncern przystąpił do programu akceleracyjnego Space3ac, w ramach którego będzie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań z zakresu m.in. petrochemii, narzędzi wsparcia sprzedaży detalicznej oraz logistyki. Rozpoczęta edycja akceleratora Space3ac organizowana jest przez gdańską firmę Blue Dot Solutions w ramach programu Scale Up Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Większa obecność PKN Orlen w Trójmieście przyczyni się więc do ściślejszej współpracy z prężnie rozwijającym się środowiskiem start-upowym w Gdańsku – tłumaczą władze PKN Orlen.

Na pewno też przejęcie przez PKN Orlen pakietu większościowego akcji Grupy Lotos nie będzie oznaczać dla Pomorza utraty wpływów z podatków. Siedziba Lotosu pozostanie w Gdańsku i tu na takich samych zasadach jak dzisiaj trafiać będzie część podatków CIT. Budynki Grupy Lotos wciąż będą użytkowane, więc wpływy z podatków od nieruchomości pozostaną w Gdańsku. Podobnie będzie z redystrybucją dochodów z PIT pracowników do lokalnego samorządu.

Wyświetlono: 158

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej