Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Gazoport w Świnoujściu będzie jeszcze większy

19.12.2018

Spółka Polskie LNG rozpoczyna postępowanie przetargowego, które wyłoni wykonawcę trzech kluczowych elementów Programu Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Realizacja ogłoszonych zamierzeń nie tylko dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale również pozwoli zaoferować nowe usługi, które będą mogły być świadczone klientom  krajowym i zagranicznym. W grę wchodzą następujące inwestycje:

• Rozbudowa dodatkowych instalacji regazyfikacyjnych, podnoszących nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
• Budowa trzeciego zbiornika LNG, zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca.
• Powstanie instalacja przeładunkowej LNG na kolej, rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającej  dotarcie do nowych potencjalnych klientów.

Proces przetargowy zakłada etap prekwalifikacji oferentów, negocjacje z oferentami zakwalifikowanymi na tzw. krótką listę oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą do końca 2019 roku. Osiągnięcie przepustowości 7,5 mld Nm3/rocznie planowane jest na 2021 rok. Pozostałe dwa projekty w założeniu  mają zostać ukończone w drugim kwartale 2023 roku. Program Rozbudowy Terminalu LNG zakłada realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

W ramach rozbudowy powstanie również czwarty element - dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania. Nowe nabrzeże, realizowane wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście będzie przedmiotem odrębnego przetargu, planowanego do uruchomienia jeszcze na przełomie tego roku.

- Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu jest kluczową inwestycją dla Polski, budującą rynek LNG nie tylko w naszym kraju, ale i w regionie. Program Rozbudowy Terminalu jest kolejnym krokiem, który umocni naszą pozycję. Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w obszarze Morza Bałtyckiego rośnie. Nowe funkcjonalności terminalu pozwolą nam na nie odpowiedzieć i co ważne, będziemy pierwszymi, którzy zaoferują tak szeroki wachlarz usług – powiedział Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG

Terminal LNG w Świnoujściu przy obecnej infrastrukturze osiąga bardzo dobre wyniki. W ramach obsługiwanych procesów technologicznych (rozładunku LNG z tankowców, procesowego składowania LNG w zbiornikach, regazyfikacji, wysyłce surowca – gazu ziemnego do Krajowego Systemu Przesyłowego oraz załadunku LNG na cysterny samochodowe i ISO-kontenery) tylko do połowy grudnia bieżącego roku terminal przyjął i rozładował 22 statki ze skroplonym gazem ziemnym, a w sumie od początku swojego funkcjonowania aż 46 statków. Statystyki załadunku cystern są jeszcze okazalsze - do tej pory wyjechało ich ze Świnoujścia 3604.

Wyświetlono: 605

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej