Artykuły - Przemysł chemiczny

Gacze podstawą branży parafinowej

02.01.2020
Autor: Oktawian Milewski
Gacze podstawą branży parafinowej

Na europejskiej mapie producentów parafin nasz kraj od dawna odgrywa znaczącą rolę, stanowiąc atrakcyjne miejsce zbytu wielu produktów pochodzenia parafinowego. Realizowane w Polsce inwestycje są szansą dalszego rozwijania portfolio produktów, a tym samym dotarcia do kolejnych sektorów.

Polska inwestycja ważna dla europejskiego rynku

Najważniejszym w ostatnich miesiącach projektem rozwojowym na polskim rynku parafinowym jest budowana przez spółkę Polwax instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych, która powstaje w Czechowicach-Dziedzicach. I chociaż zadanie to przebiega z licznymi zawirowaniami – mowa m.in. o sporze spółki z wybranym przez nią Generalnym Realizatorem Inwestycji, czy też ryzyku przekroczenia zaplanowanego na ten cel budżetu – to jednak finalnie będzie w stanie wynieść krajowy sektor parafinowy na wyższy poziom zaawansowania technologicznego. Na razie wprawdzie prace wedle harmonogramu ulegają opóźnieniu – w połowie września br. ogólny stopień zaawansowania prac szacowano na ok. 25-35%, podczas gdy w momencie ich startu koniec przewidywano na jeszcze 2019 r. – to jednak wierzyć należy, że ostatecznie lider krajowego rynku parafin upora się z tą inwestycją. W tej chwili realny termin oddania nowego kompleksu wytwórczego to czwarty kwartał 2020 roku.

Powstająca instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych, w oparciu o licencję Thyssen-Krupp UHDE, będzie dysponować zdolnościami wytwórczymi na poziomie 30 tys. ton rocznie. Z tym, że część nowych produktów wymagać będzie dalszego przetwarzania przy wykorzystaniu istniejących instalacji, dlatego realnie należy szacować przyrost zdolności produkcyjnych spółki na ok. 15-20 tys. ton. W ten sposób Polwax znacznie zwiększy możliwość dostarczania wyspecjalizowanych produktów dla odbiorców przemysłowych z branż metalowej, opakowaniowej, spożywczej, gumowej, budowlanej, papierniczej i nawozowej. Aktualnie w Europie istnieją jeszcze dwie podobne instalacje, jednak powstałe przed blisko dwiema dekadami i wykorzystujące technologię z tego okresu. Atutem nowoczesnego rozwiązania w Czechowicach-Dziedzicach ma być m.in. skomunikowanie tej lokalizacji oraz istniejąca już na miejscu baza przemysłowa. Produktem powstającym w nowej instalacji będą dobrze odolejone parafiny i cerezyny. Dla Polwaxu będzie to półprodukt, który posłuży do dalszego blendingu i komponowania produktów parafinowych dla najbardziej wymagających przemysłów.

Surowce do produkcji parafin

Gacz parafinowy jest podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji parafin. Z tego względu, iż jest on produktem ubocznym w procesie produkcji olejów bazowych z ropy naftowej, to dostęp do stabilnych dostaw wysokiej jakości gaczu parafi nowego stanowi jeden z głównych czynników określających pozycję rynkową przedsiębiorstw z branży parafinowej. Przy czym podaż gaczy na rynku jest ograniczona, a ich cena zależy od popytu ze strony odbiorców. Pierwsze półrocze 2019 r. upłynęło jednak pod znakiem nadpodaży na krajowym rynku gaczy, z uwagi na rosnący import z kierunków pozaeuropejskich. Na naszym kontynencie głównymi producentami gaczy są Rosja, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Polska i Francja. Produkcję gaczy prowadzą również Włochy, Wielka Brytania, Białoruś, Węgry i Słowacja. Znaczącymi dostawcami są ponadto Chiny i Egipt.

Wyświetlono: 1736

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej