Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Flokulanty BASF w ofercie Brenntaga

03.03.2016

W ofercie spółki Brenntag, czyli lidera polskiego rynku dystrybucji chemikaliów znalazły się nowe produkty koncernu BASF.

Brenntag będzie wyłącznym dystrybutorem wytwarzanych przez BASF flokulantów. Realizowany przy ich pomocy proces flokulacji polega na tym, iż drobne ziarna zdyspergowane w wodzie lub w innej cieczy ulegają agregacji pod wpływem związku wiążącego zwanego właśnie flokulantem. Tymi związkami są substancje polimerowe o łańcuchowej budowie cząsteczki, rozpuszczalne w wodzie. Flokulanty stosuje się do przyspieszania opadania ziaren, polepszania filtracji, wzbogacania minerałów, modyfikacji procesu flotacji.

Produkty BASF, które trafiły właśnie na polski rynek noszą handlowe nazwy Zetag i Magnafloc. Przeznaczone są do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych. Są to wysokoskoncentrowane i bardzo wydajne flokulanty wyróżniające się powtarzalną jakością. Brenntag oferuje produkty o różnych ładunkach, masach molowych, w postaci emulsji, perełek, proszków, co zapewnia optymalny dobór produktu do procesu.

Wyświetlono: 1438

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej