Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Firmy chemiczne rozwijają produkcję larwicydów, by walczyć z epidemiami

06.06.2018

Największe chemiczne koncerny świata dominują na rynku larwicydów zwalczających owady – wynika z raportu agencji MarketsandMarkets.

Raport przewiduje, że w 2023 r. rynek larwicydów osiągnie wartość 952,7 mln dolarów i będzie to wzrost z poziomu 751,6 mln dolarów, który ma zostać osiągnięty na koniec 2018 r. Oznacza to skumulowany roczny współczynnik wzrostu (CAGR) rzędu 4,86% dla lat 2018 – 2023. Analiza zakłada, że rynek w głównym stopniu napędzany jest przez pojawiające się epidemie, zmiany klimatyczne, wzrost populacji szkodników na całym świecie oraz wzrost świadomości na temat praktyk dotyczących integrowanej ochrony roślin, czyli sposobu ochrony roślin przed szkodnikami polegającym na wykorzystaniu dostępnych metod ochrony roślin. Metoda ta daje pierwszeństwo praktykom innym niż chemiczne.

Raport wskazuje, że stosowanie larwicydów jest znacznie wyższe w przypadku zdrowia publicznego w porównaniu z innymi sektorami i to zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Komary oraz choroby przenoszone przez nie należą do głównych problemów, jeśli chodzi o zdrowie publiczne w regionach tropikalnych i subtropikalnych. Larwy komarów na ogół są obecne w zbiornikach wodnych, typu stawy, jeziora, bagna, rozlewiska, rowy i kanały odwadniające. Zatem larwicydy w dużych ilościach są wykorzystywane w celu eliminacji zagrożeń dla zdrowia publicznego.

Dodatkowo analiza globalnego rynku larwicydów wykazała, że środki kontroli biologicznej, tj. szczep Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) oraz Bacillus sphaericus (Bs), są najbardziej skuteczne w zwalczaniu larw, jednocześnie są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Szybko obezwładniają organizmy szkodliwe, bez tzw. odporności krzyżowej z tradycyjnie stosowanymi pestycydami. Jednocześnie środki kontroli biologicznej posiadają korzystny profil toksykologiczny. W związku z tym przewiduje się, że rynek czynników kontroli biologicznej będzie wzrastał przy najwyższej wartości CAGR, na poziomie 5% w okresie 2018-2023.

To Ameryka Północna ma być największym konsumentem larwicydów. Rynek w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest znacząco większy dzięki skutecznej realizacji programów nadzoru i kontroli czynników rozrodczych owadów, które ograniczają endemiczną transmisję chorób, takich jak malaria i gorączka dengi. Przewiduje się ponadto, że rynek larwicydów w regionie Azji i Pacyfiku będzie rósł najdynamiczniej. Powodem jest rozprzestrzenianie się chorób (a nawet epidemii) przenoszonych przez komary, jak również wysoki wskaźnik urbanizacji i wzrostu społecznej nietolerancji na tego typu szkodniki.

Wśród najbardziej znaczących producentów i dostawców larwicydów wyróżniamy takie firmy, jak Bayer, BASF, Gowan Company, Sumitomo Chemical, Nufarm, Certis, Summit Chemical, Syngenta, Adama, Eli Lily and Company, Russell IPM oraz Central Garden & Pet Co.

Tagi


larwicydy
Wyświetlono: 872

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej