Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Farmacja determinuje sytuację w branży chlorooctanu metylu

23.09.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek chlorooctanu metylu i etylu przekroczy 1,5 mld dolarów do końca 2027 r. przy tempie wzrostu na poziomie 7,9% rocznie. To prognoza agencji Coherent Market Insights (CMI).

Największy popyt na omawiane surowce pochodzi ze świata farmaceutyki, branży higieny osobistej i przemysłu kosmetycznego.

Chlorooctan metylu jest palną i bezbarwną cieczą, którą stosuje się do wytwarzania estrów chlorku trimetyloamoniowego (karboksymetyloamoniowego). Ponadto chlorooctan metylu działa jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny podczas rozdzielania związków obojętnych. Dodatkowo stosowany jest w syntezie organicznej jako półprodukt do otrzymywania witaminy A oraz fluorooctanu. Jednocześnie, podobnie jak chlorooctan etylu, jest używany w produkcji rodentycydów, czyli związków chemicznych działających letalnie na gryzonie oraz jako trucizna wojskowa.

W przemyśle farmaceutycznym chlorooctan metylu oraz chlorooctan etylu są stosowane jako półprodukty w produkcji leków. Mimo prognozowanego wzrostu, rynek ten nie będzie jednak wolny od wyzwań a nawet czynników działająco hamująco. Największe zagrożenie upatruje się w nieustannie zaostrzających się przepisach.

W zależności od klasy czystości rynek chlorooctanu metylu i etylu jest podzielony na m.in. 0,98 (nazwa klasy czystości) i inne. W tej kategorii czystość 0,98 stanowi około 52% udziału w przychodach na globalnym rynku chlorooctanu metylu i etylu. Wzrost udziału w rynku tej grupy produktów wynika z rosnącej popularności obu związków o tej czystości w produkcji substancji chemicznych, tj. estrów chlorku trimetyloamoniowego (karboksymetyloamoniowego) dla różnych zastosowań końcowych, m.in. w produkcji farb, powłok i klejów oraz jako rozpuszczalnik (lotny i toksyczny).

Jeśli chodzi o główne zastosowania obu chlorooctanów, to syntezy chemiczne wygenerowały największe przychody, a co za tym idzie udział w rynku. Wzrost tego segmentu wynika z rosnącego zapotrzebowania na chlorooctan metylu i etylu w formułowaniu oktakis- (karboksoksymetoksy) kaliks [VIII] arenu oraz w syntezie węglanu dimetylu w przemyśle chemicznym.

Wśród  podmiotów aktywnych na globalnym rynku chlorooctanu metylu i etylu znajdujemy m.in. Wuxi Yangshi Chemical; Changzhou Wujin Changshen Chemical; ChemChina; Anugrah In-Org; Jiangsu Xin Run Chemical; Shreyans Chemicals; Urmi Chemicals; Wujiang Qingyun Zhengdong Chemical; CABB Chemicals oraz Jinan Finer Chemical.

Wyświetlono: 2456

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej